Hrvatski

Doktorski studij

«Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda»

ZNANSTVENO PODRUČJE: “TEHNIČKE ZNANOSTI”

POLJE: “GRAFIČKA TEHNOLOGIJA”

Grafički fakultet, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ustrojava i izvodi poslijediplomski doktorski studij iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja grafička tehnologija, te provodi postupak za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz tog polja.

Tijekom studija studenti se uvode u znanstveni rad i razvijaju kao znanstveno-istraživački djelatnici. Studij je organiziran djelomično tradicionalnim predavanjima i proučavanjem literature, no naglasak je na znanstvenom istraživanju upotrebom alternativnih metoda studija, kao što su timski rad na projektima i istraživački seminari, a sve u skladu s Bolonjskom deklaracijom.

Prijedlog programa doktorskog studija «Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda» nastao je na osnovu višegodišnjeg rada, istraživanja i promišljanja, akceptirajući slične programe u Europi i svijetu, uvodeći njihove sadržaje u prijedlog programa te prilagođavajući program specifičnostima hrvatskih potreba.

S obzirom na specifičnost hrvatskog prostora te s obzirom na školovanje na diplomskom studiju, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je doktorski studij s dva smjera: grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda.
Nastava na studiju traje 3 (tri) godine odnosno 6 (šest) semestara.

Prvi semestar, koji je zajednički za oba smjera, obuhvaća kolegije koji se baziraju na izučavanju temeljnih disciplina neophodnih za znanstveni pristup grafičkoj reprodukciji.
Smjer «Grafičko inženjerstvo», tijekom drugog semestra, nudi veliki izbor kolegija koji izučavaju grafičko inženjerstvo i tehnologije. Studenti mogu odabrati kolegije koji se bave sadržajem vezanim uz grafičke materijale, računalnu pripremu, tiskarske sustave, ambalažu, knjigoveštvo, multimediju ili grafičke komunikacije, ekološke probleme suvremenog društva i grafičke tehnologije, te uz odnose društva, znanosti i grafičke reprodukcije.

Smjer «Oblikovanje grafičkih proizvoda», tijekom drugog semestra, temelji se na povezanosti grafičke tehnologije, grafičke komunikacije i oblikovanja grafičkih proizvoda. Kroz kolegije na smjeru obrađuju se grafički mediji i njihova grafička struktura, teorija i metodologija dizajna, problematika industrijskog dizajna, te funkcija dizajna kao medija komunikacije. Posebno se govori o oblikovanju digitalnog prostora i korisničkog sučelja.
Studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski studij ili diplomski studij s najnižom prosječnom ocjenom 3,5 ili uz preporuku dva sveučilišna nastavnika, te postignutih 300 ECTS bodova, odnosno s ekvivalentnim brojem ECTS bodova.
Pristupnik koji je stekao diplomu drugog fakulteta ili diplomu diplomskog studija ili magisterij znanosti s drugih područja mora položiti ispite razlike iz kolegija diplomskog studija Grafičkog fakulteta kako bi mogao pratiti nastavu studija.

Za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti studenti moraju tijekom studija steći najmanje 180 ECTS bodova. Od toga najmanje 40 ECTS bodova studenti stječu putem predavanja, seminara i vježbi, a 140 ECTS bodova stječu originalnim znanstvenim istraživanjem, te drugim aktivnostima ( prema članku 27. Pravilnika).

Završetkom doktorskog studija kandidat stječe akademski stupanj doktora znanosti u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija.

Predviđa se, da se većina nastave odvija u prostorijama Grafičkog fakulteta. Tu je studentima za poslijediplomski znanstveni studij na raspolaganju oko 600 m2 uređenog prostora. Većina opreme nalazi u prostorijama Grafičkog fakulteta, dok je manji dio opreme dislociran.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT