Grafički fakultet partner je na Erasmus + projektu pod nazivom Assistive Technology at Work.

Grafički fakultet partner je na Erasmus + projektu pod nazivom Assistive Technology at Work.

Projekt će se odvijati od 2017. – 2019. godine u četiri zemlje: Velika Britanija, Finska, Grčka i Hrvatska.

Kick off meeting projekta održat će se na Grafičkom fakultetu 3. i 4. listopada. Sastanku će prisustvovati po dva predstavnika partnerskih zemalja.