Naslov i sažetak doktorskoga rada u postupku ocjene – mr. sc. Goran Medek

Naslov i sažetak doktorskoga rada u postupku ocjene – mr. sc. Goran Medek