Natječaj za izbor – asistent na projektu

Otvoren je natječaj za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, na znanstvenom projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-4081, ”Razvoj modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke ambalaže” na određeno vrijeme (za trajanja Projekta, a najduže četiri godine, uz obvezu asistenta upisati/završiti poslijediplomski studij), u punom radnom vremenu.

Pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,  OUSRH 101/14 i OUSRH 60/15).

Uz prijavu za radno mjesto je potrebno priložiti:

  • izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
  • dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom (dodiplomskom) studiju u području i polju natječaja,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ukoliko ju pristupnik posjeduje),
  • motivacijsko pismo.

Uz dokumentaciju za radno mjesto je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na CD-u).

Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijave se podnose u Urudžbeni zapisnik Fakulteta, osobno (u vremenu od 9 do 12 sati) ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, s naznakom „Natječaj za izbor na radno mjesto – asistent“.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.