Hrvatski

Raspored predavanja i vježbi

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku obavijesti možete pronaći raspored za zimski semestar akademske godine 2017./2018.
Novi rasporedi su važeći od 9. listopada 2017.


PREDDIPLOMSKI STUDIJ

1. SEMESTAR PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

PredavanjaVježbe

3. SEMESTAR PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Predavanja; Vježbe

5. SEMESTAR PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Predavanja; Vježbe


DIPLOMSKI STUDIJ

1. SEMESTAR DIPLOMSKOG STUDIJA

Predavanja; Vježbe

3. SEMESTAR DIPLOMSKOG STUDIJA

Predavanja; Vježbe

Popis studenata po grupama

Pojedinačni rasporedi po studentima

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT