Hrvatski

Grafički fakultet – Sveučilište u Zagrebu

Samo još jedna WordPress web stranica

Studentski projekti

Prezentacija rezultata kolegija Dizajn odabranog grafičkog proizvoda ak.god. 2013./14.

http://www.graf.itus.info/

Objava rada “kavovine KORIA”  studentice Kristine Mirošević na portalu vizkultura.hr

http://vizkultura.hr/koria-kavovina/
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT