TERMINI OBRANA RADOVA

Nakon dekanskog roka i korekcije prijavljenih studenata za obrane, objavljuju se:

TERMINI OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA

TERMINI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA