Hrvatski

Dokumenti i smjernice upravljanja kvalitetom

Pravilnici

Statut Grafičkog fakulteta – 24. veljače 2014.
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Grafičkom fakultetu Sveučiliš̌ta u Zagrebu – stupio na snagu 27. travnja 2011. godine.
Regulations on quality assurance system at the faculty of Graphic Arts
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Grafičkom fakultetu – 26. siječnja 2015. godine.

Odluka o imenovanju/potvrđivanju stalnih povjerenstva – 27. veljače 2017.
Izmjena odluke o imenovanju/potvrđivanju stalnih povjerenstava – 20. studenog 2017.
Odluka o imenovanju/potvrđivanju ostalih povjerenstva – 27. veljače 2017.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za upravljanje kvalitetom – 26. siječnja 2015. godine.
Strategija razvoja Grafičkog fakulteta za razdoblje 2011.-2016.
Strategija znanstvenih istraživanja Grafičkog fakulteta za razdoblje 2014. – 2020. godina
Scientific Research Strategy of the Faculty of Graphic Arts 2014. – 2020. Summary
Katalog informacija Grafičkog fakulteta od 1.4.2012
Informacijski paket Grafičkog fakulteta za preddiplomski i diplomski studij

Informacijski paket doktorski studij
Information package postgraduate study

Politika, misija, vizija

Akcijski plan GRFa usovjen na FV 16.10.2017
Odluka FV o usvajanju Politike kvalitete, misije i vizije Fakulteta – svibanj 2016
Politika kvalitete Fakulteta – svibanj  2016
Quality policy – May 2016
Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete GRF-a prema ESG

Prosudba sustava osiguravanja kvalitete GRF-a od strane SUZ-a
Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilistu u Zagrebu – rujan 2016

Priručnici

Odluka Fakultetskog vijeća o usvajanju Priručnika za osiguravanje kvalitete – 14. ožujka 2016.
Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – na snazi od 14. ožujka 2016.
Izvještaj o samoanalizi Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – prosinac 2011.
Priručnik za upravljanje kvalitetom na Grafičkom fakultetu – rujan 2010.

Vrednovanje visokog učilišta

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti Fakulteta – 10. ožujak 2016.
Reakreditacija – Sažetak izvješća stručnog povjerenstva – 15. prosinac 2015.
Akreditacijska preporuka – 27. veljače 2013.
Reakreditacija Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 28. do 29. ožujka 2012.
Akreditacijska preporuka – 26. studenog 2012.
Izvještaj o samoanalizi Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – prosinac 2011.

Reakreditacijski postupak u tijeku

Odluka FV o usvajanju samoanalize poslijediplomskog studija – svibanj 2016
AZVO Samoanaliza_HRV travanj 2016
AZVO Reaccreditation ENG April 2016

Godišnja izvješća i plan aktivnosti

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2017./2018. – 14. prosinca 2017.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2017./2018. – 14. prosinca 2017.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2016./2017. – 14. prosinca 2017.
Godisnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2016./2017. – 14. prosinca 2017.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2016./2017. – 15. prosinca 2016.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2016./2017.- 14. prosinca 2016.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2015./2016. – 15. prosinca 2016.
Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2015./2016.- 14. prosinca 2016.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2015./2016. – 29. siječnja 2016.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2015./16. – 29. siječnja 2016.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2014./2015. – 29. siječnja 2016.

Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2014./2015.- 29. siječnja 2016.

Interni obrasci sustava osiguravanja kvalitete (SOK obrasci)

Obrazac SOK-potpora studentima
Obrazac SOK-strucna djelatnost nastavnika
Obrazac SOK-unaprjedjenje kompetencija nastavnika
Obrazac SOK-znanstvena djelatnost nastavnika
Obrazac SOK-doktorandi+poslijedoktorandi
Obrazac SOK-mentori voditelji
Obrazac SOK-Plan aktivnosti 2017-18-ESG smjernice
Evaluacijski list – ocjena nastavnika i kolegija
Obrazac samoevaluacije nastavnika
Obrazac kolegij

Vrednovanje studija od strane studenata – rezultati anketa

Preddiplomski studij
Preddiplomski 2015./2016.
Preddiplomski 2014./2015.
Preddiplomski 2013./2014.

Diplomski studij
Diplomski 2015./2016.
Diplomski 2014./2015.
Diplomski 2013./2014.

Ostali dokumenti

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o akreditaciji
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenja studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
AZVO – Kriteriji za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu Sveučilišta
AZVO – Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju – Priručnik
Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
Statut Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
Strategija sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
Strategija istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu
Strategija razvoja podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu (2013. – 2025.)
Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014. – 2025.)
Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača – Strategija
Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača – Akcijski plan
Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih,diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu
I S K O R A K 2001 – Razvojna strategija Sveučilišta u Zagrebu
EUA – European University Association (Salzburg II recommendations, 2010)

Izvješća gospodarskih subjekata

Hrvatski zavod za zapošljavanje – godišnjak 2014
Hrvatski zavod za zapošljavanje 2015 za GRF- prosinac 2015
Hrvatski zavod za zapošljavanje – preporuke 2015
Statistika HGK-Grafička industrija 2015

HZZ – preporuke 2016
Ministarstvo gospodarstva RH -Industrijska strategija 2014-2020

AZVO publikacije

AZVO-godisnje izvjesce 2015. i plan rada 2016.
AZVO-strategija-2016-2020

Hrvatski obrazovni sustav
monitor2016-hr_hr
Osnutak, rad i potrebe službi za profesionalno usmjeravanje
Primjena ishoda učenja
Rezultati istraživanja zadovoljstva studenata
Strategija CPU i razvoja karijere u RH 2016-2020

 

 

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT