Erasmus+ stručna praksa, 1. krug natječaja za ak. god. 2023./24.

objavljen novi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) – 1. krug Natječaja za ak. god. 2023./24.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202324/

Prvi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 11.9.2023.- 4.3.2024.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2024.

Krajnji rok za online prijave je 29.9.2023. u 12h (podne) – ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 29.9.2023. do kraja dana – ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.