Erasmus+ stručna praksa, 2. krug natječaja za ak. god. 2022./23. – objavljen

objavljen je novi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) – 2. krug Natječaja za ak. god. 2022./23.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202223/

Drugi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 1.2.2023.- 31.7.2023.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2023.

Krajnji rok za online prijave je 28.2.2023. u 12h (podne) – ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 28.2.2023. do kraja dana – ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.