Konačni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2019./2020. – programske zemlje (KA103)

objavljeni su konačni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2019./2020. (programske zemlje – KA103). Rezultati su dostupni na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/konacni-rezultati-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-2019/.