NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – Albulena Bilalli, mag. grafike