NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – IVANA LJEVAK, DIPL. ING.