NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – IVANA ŽGANJAR, dipl.ing.