NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – Jelena Vlašić, dipl. ing.