NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – Katja Milković, dipl. ing.