NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – Mia Čarapina, dipl. ing.