NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – mr. sc. Dijana Posavec