Naslov i sažetak doktorskoga rada u postupku ocjene – mr. sc. Tonći Jeličić