NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – Petar Branislav Jelušić, mag. ing. techn. graph.