NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – Robert Geček, dipl. ing.