NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – Valentina Radić Seleš, mag. ing. techn. graph.