NASLOV I SAŽETAK DOKTORSKOGA RADA U POSTUPKU OCJENE – ZORAN GAZIBARIĆ, DIPL. ING.