Natječaji bilateralne suradnje Sveučilišta_NUS

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu objavio je natječaj za razmjenu studenata na jedno partnerksko sveučilište. Tekst natječaja nalazi se na poveznici:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-stipendiju-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20212022/