Obavijest o obrani doktorskoga rada Gabriele Aleksić, dipl. ing.