Obavijest o obrani nacrta doktorskoga rada Dominika Kapovića, mag. ing. techn. graph.