OBAVIJEST O UPISIMA U AK. GOD. 2017./2018. (zimski semestar)

I. OBAVIJESTI O UPISIMA

A) PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  1. Upis u I. semestar (kandidati prijavljeni putem aplikacije postani-student, koji će se nalaziti na konačnim rang-listama za upis od 19.09.2017.)
  2. Upis prijelaznika s drugih visokih učilišta i inozemnih Sveučilišta
  3. Upis u više semestre (III. i V. semestar, upis praznog zimskog semestra)

B) DIPLOMSKI STUDIJ

  1. Upis u I. semestar (kandidati koji će se sukladno tekstu Natječaja za upis u I. godinu diplomskog studija nalaziti na konačnoj rang-listi za upis)
  2. Upis u III. semestar/upis praznog zimskog semestra
  3. Upis u III. semestar s ponovnim (drugim) upisom razlikovnog/ih kolegija

C) POSLIJEDIPLOMSKI (DOKTORSKI) STUDIJ Upisi će se održavati prema obavijesti koja će biti naknadno objavljena

II. PRILOZI OBAVIJESTIMA O UPISU

Obrazac 01
Obrazac 02
Obrazac 03 INV
Anonimna anketa o socijalnom statusu

III. OPĆE NAPOMENE

1. Podaci iz ovih obavijesti odnose se i na studente koji u zimskom semestru idu na studentsku razmjenu (ERASMUS). Takvi studenti moraju postupiti kako je navedeno u obavijesti te moraju obaviti upis putem studomata i upisati ponuđene kolegije iz našeg plana i programa. Umjesto studenta na upis može doći druga osoba.
2. Studenti kao izborni kolegij mogu upisati sveučilišni kolegij “Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom”, ali se prije upisa trebaju javiti izv. prof. dr .sc. Ivani Bolanči Mirković (koordinatorici za studente s invaliditetom). Kolegij je dostupan za upis svim studentima i studenticama koji su upisani na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija. Više informacija o izbornom kolegiju pročitajte na mrežnim stranicama Fakulteta.
3. Za upis kolegija s izvedbom na engleskom jeziku potrebno je, isključivo u terminu upisa, popuniti obrazac molbe u studentskoj referadi.

Prodekan za nastavu

doc. dr. sc. Miroslav Mikota