OBAVIJESTI O UPISIMA U AK. GOD. 2018./2019.

I. OBAVIJESTI O UPISIMA

A) PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  1. Upis u I. semestar (kandidati koji će se na stranici Postani-student nalaziti na konačnoj rang listi za upis 19.09.2018.)
  2. Upis prijelaznika s drugih visokih učilišta i inozemnih Sveučilišta
  3. Upis u više semestre (III. i/ili V. semestar, upis praznog zimskog semestra)

B) DIPLOMSKI STUDIJ

  1. Upis u I. semestar (kandidati na konačnoj rang listi za upis u I. god. diplomskog studija)
  2. Upis u viši semestar (III. semestar/upis praznog zimskog semestra)
  3. Upis u viši, odn. III. semestar studija s ponovnim (drugim) upisom razlikovnog/ih kolegija

C) POSLIJEDIPLOMSKI (DOKTORSKI) STUDIJ

Obavijest o upisima u više semestre, kao i u I. godinu poslijediplomskog (doktorskog) studija biti će naknadno objavljena.

II. PRILOZI OBAVIJESTIMA O UPISU

  1. Privola
  2. Obrazac 03 INV.

III. OPĆE NAPOMENE I TABLICA DATUMA UPISA PO KATEGORIJAMA STUDENATA IZ OBAVIJESTI

1. Podaci iz ove obavijesti odnose se i na studente koji u zimskom semestru idu na studentsku razmjenu (ERASMUS). Takvi studenti moraju postupiti kako je navedeno u ovoj obavijesti te moraju obaviti upis putem studomata i upisati ponuđene kolegije iz našeg plana i programa. Umjesto studenta na upis može doći druga osoba.
2. Studenti kao izborni kolegij mogu upisati sveučilišni kolegij “Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom”, ali su se prije upisa kolegija obvezni javiti izv. prof. dr. sc. Ivani Bolanči Mirković (koordinatorici za studente s invaliditetom). Kolegij je dostupan za upis svim studentima i studenticama koji su upisani na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija. Više informacija o izbornom kolegiju pročitajte na mrežnim stranicama Fakulteta.
3. Za upis kolegija s izvedbom na engleskom jeziku potrebno je, isključivo u terminu upisa, popuniti obrazac molbe u studentskoj referadi.
4. TABLICA DATUMA UPISA PO KATEGORIJAMA STUDENATA IZ OBAVIJESTI

Prodekan za nastavu

doc. dr. sc. Miroslav Mikota, v.r.