OBAVIJESTI O UPISIMA U AK. GOD. 2019./2020.

I. OBAVIJESTI O UPISIMA

A) PREDDIPLOMSKI STUDIJ

B) DIPLOMSKI STUDIJ

C) POSLIJEDIPLOMSKI (DOKTORSKI) STUDIJ – Obavijest o upisima u više nastavne godine, kao i u I. godinu poslijediplomskog (doktorskog) studija biti će naknadno objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta.

II. PRILOZI OBAVIJESTIMA O UPISU

III. OPĆE NAPOMENE I TABLICA RASPOREDA UPISA PO KATEGORIJAMA STUDENATA IZ OBAVIJESTI

  1. Podaci iz ove obavijesti odnose se i na studente koji u zimskom semestru idu na studentsku razmjenu (ERASMUS). Takvi studenti moraju postupiti kako je navedeno u ovoj obavijesti te moraju obaviti upis putem studomata i upisati ponuđene kolegije iz našeg plana i programa. Umjesto studenta na upis može doći druga osoba.
  2. Studenti kao izborni kolegij mogu upisati sveučilišni kolegij “Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom”, ali su se prije upisa kolegija obvezni javiti izv. prof. dr. sc. Ivani Bolanči Mirković (koordinatorici za studente s invaliditetom). Kolegij je dostupan za upis svim studentima i studenticama koji su upisani na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija. Više informacija o izbornom kolegiju pročitajte na mrežnim stranicama Fakulteta.
  3. Za upis kolegija s izvedbom na engleskom jeziku potrebno je, isključivo u terminu upisa, popuniti obrazac molbe u studentskoj referadi.

doc. dr. sc. Miroslav Mikota, v.r.