Ponuda za kraći posjet Sveučilištu u Cincinnatiju tijekom 2020. godini

obavještavamo vas da je u okviru međusveučilišnog sporazuma i s ciljem jačanja bilateralne suradnje Sveučilište u Cincinnatiju ponudilo prihvatiti u kraći posjet nastavnike i predavače sa Sveučilišta u Zagrebu u 2020. godini.

Detalji ponude i online prijavni obrazac dostupni su na sveučilišnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ponuda-za-kraci-posjet-sveucilistu-u-cincinnatiju-u-2020-godini/.

Odabir kandidata vrši Sveučilište u Cincinnatiju. Prijave su otvorene do 25. listopada 2019.