6. Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija

6. Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija (PDC 22) održati će se od 15. do 16. prosinca 2022. na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska. Konferencija će biti organizirana na HIBRIDNI način, što će omogućiti fizičko i online sudjelovanje sudionika.

PDC je interdisciplinarni simpozij koji objedinjuje:

·       predstavljanje najnovijih rezultata istraživanja, ideja, razvojnih i primijenjenih. 
·       diseminaciju rezultata razvojnih i istraživačkih projekata.
·       okupljanje doktoranada i poslijedoktoranda koji prezentiraju svoje istraživačke projekte i znanstvene rezultate. 
·       izložbu fotografija.

https://pdc.conferenceatnet.com/