Hrvatski English

Imenik djelatnika

Tel. 2371 080 / kućni broj
Prezime, Ime / E-mail Kućni broj
Agić Cmrk, Ana 246
Babić Getz, Sanja 207
Banić, Dubravko 220
Barbarić-Mikočević, Željka 233
Bates, Irena 117
Bolanča Mirković, Ivana 234
Bosančić, Željko 243
Bota, Josip 224
Bratić, Diana 121
Brozović, Maja 213
Budimir, Ivan 261
Cigula, Tomislav 248
Cviljušac, Vladimir 262
Donevski, Davor 249
Dragčević, Krešimir 231
Grabarić, Tvrtko 222
Grujić, Hrvoje 201
Hajdek, Martina
Hudika, Tomislav 248
Itrić Ivanda, Katarina 260, 263
Jamnicki Hanzer, Sonja 258
Januš, Filip 203
Jelača, Nina 221
Ježić, Trpimir Jeronim 238
Jokić, Tigran 218
Jozić, Josip 230
Jurečić, Denis 216
Jurković, Vanda 226
Knjaz, Katarina 261
Koren Ivančević, Tajana 238
Kovačević, Dorotea 226
Krajnović, Davor 228
Kulčar, Rahela 225, 264
Lozo, Branka 157
Mahović Poljaček, Sanja 129
Majnarić, Igor 106
Mandić, Lidija 246
Maričević, Marko
Martinec, Mateja 101, 202
Matijević, Mile 257, 271
Mihovilić, Davor 203
Mikota, Miroslav 235
Milčić, Diana 250, 251
Mrvac, Nikola 257
Mustapić, Jaka 122
Mustić, Daria 215
Nemec, Ana 223
Pap, Klaudio 243, 124
Pasanec Preprotić, Suzana 123
Pavlović, Ivana 235
Petković, Gorana 216
Pibernik, Jesenka 214
Plazonić, Ivana 121
Porta – zaštitar,
127
Pučić, Ivan
Rožić, Mirela 236
Rudolf, Maja 237
Šarčević, Iva 219
Skala, Tibor 262
Stanić Loknar, Nikolina 238
Strgar Kurečić, Maja 204
Strižić Jakovljević, Maja 255
Tijan, Lea 256
Todorovac, Mirsad 222
Tomašegović, Tamara 248
Vilhar, Jasmina 203
Vrbanović, Zrinka 202
Vukoje, Marina 120
Žeželj, Teo 235
Žganjar, Ivana 206
Žiljak, Ivana
Zjakić, Igor 253
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT