Hrvatski English

Imenik djelatnika

Tel. 2371 080 / kućni broj
Prezime, Ime / E-mail Kućni broj
Agić, Ana
Babić Getz, Sanja 207
Banić, Dubravko 220
Barbarić-Mikočević, Željka 233
Bates, Irena 117
Bolanča Mirković, Ivana 234
Bosančić, Željko 243
Bota, Josip 224
Bratić, Diana 121
Brozović, Maja 213
Budimir, Ivan 261
Cigula, Tomislav 248
Cviljušac, Vladimir 262
Divjak, Alan 219
Dolić, Jurica 224
Domar 2371-070,
Donevski, Davor 249
Dragčević, Krešimir 231
Grabarić, Tvrtko 222
Grujić, Hrvoje 201
Hudika, Tomislav 248
Itrić Ivanda, Katarina 260, 263
Jamnicki Hanzer, Sonja 258
Jelača, Nina 221
Ježić, Trpimir Jeronim 238
Jokić, Tigran 218
Jozić, Josip 230
Jurečić, Denis 216
Jurković, Vanda 226
Knjaz, Katarina 261
Koren Ivančević, Tajana 238
Kovačević, Dorotea 226
Kulčar, Rahela 225, 264
Lozo, Branka 157
Mahović Poljaček, Sanja 129
Majnarić, Igor 106
Mandić, Lidija 246
Maričević, Marko
Martinec, Mateja 101, 202
Matijević, Mile 257, 271
Mihovilić, Davor 203
Mikota, Miroslav 235
Milčić, Diana 250, 251
Modrić, Damir 259
Mrvac, Nikola 257
Mustapić, Jaka 122
Mustić, Daria 215
Nemec, Ana 223
Pap, Klaudio 243, 124
Pasanec Preprotić, Suzana 123
Pavlović, Ivana 235
Percan Rebrović, Renata 122
Petković, Gorana 216
Petric Maretić, Katja 259
Pibernik, Jesenka 214
Plazonić, Ivana 121
Porta – zaštitar,
127
Prša, Marija 223
Pučić, Ivan
Radić Seleš, Valentina 117
Rožić, Mirela 236
Rudolf, Maja 237
Šarčević, Iva 219
Skala, Tibor 262
Slipčević, Nikola 228
Stanić Loknar, Nikolina 238
Strgar Kurečić, Maja 204
Strižić Jakovljević, Maja 255
Tijan, Lea 256
Todorovac, Mirsad 222
Tomašegović, Tamara 248
Vrbanović, Zrinka 202
Vukoje, Marina 120
Žeželj, Teo 235
Žganjar, Ivana 206
Žiljak, Ivana
Zjakić, Igor 253
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT