Hrvatski

Korisni linkovi

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/

http://www.unizg.hr/suradnja/alumni-i-zaklada-sveucilista/alumni/

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc900_en.htm

http://www.mobilnost.hr/index.php?id=467

Projekti Sveučilište u Zagrebu

Istraživački projekti EC

Agencija za mobilnost i programe EU

Evidencija međunarodne suradnje

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Balkan Print Forum website

Portal o stipendijamawww.stipendije.info

Sveučilište u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju

Study in Croatia

StudentEvents.com

Euraxess

http://vimeo.com/22592287

Baza konferencija”Attendconference”
ExchangeAbility

EIAE Platform Access and Diversity

MZOŠ:

Akcijski plan za podizanje apsorpcijskog kapaciteta RH u Okvirnoim programima za istraživanja EU 2013.-2015.
Akcijski plan za otklanjanje prepreka i jačanje međunarodne mobilnosti u obrazovanju za razdoblje od 2010.-2012. godine
Akcijski plan za mobilnost istraživača od 2011.-2012.
Akcijski plan za podizanje apsorpcijskog kapaciteta RH za FP7 od  2009.-2010.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU:
Deklaracija o poticanju uključivanja u međunarodne programe razmjene
Plan aktivnosti i mjera za poticanje međunarodne razmjene

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti
Istraživačka strategija Sveučilišta u Zagrebu 2008.-2013
Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu – nacrt (17. prosinca 2010.)

Kontakt firme za praksu:
Druck Styria GmbH & Co KG
Styriastraße 20 8042 Graz
Tel. +43/316/8099-2003 Fax +43/316/8099-2004
www.printholdingstyria.com

 

Pomoć pri izradi projekata međunarodnih studenata za vrijeme studija ili za vrijeme stručne prakse u inozemstvu.

Član marketing tima u eurasmus-u Miško Macolić
www.eurasmus.com <http://www.eurasmus.com/

Usluga je u potpunosti besplatna za studente i sveučilišta.

Ponuda studentskih vodiča za sve veće gradove u Europi, sigurnu i
pouzdanu online rezervaciju smještaja, te pronalazak stručne prakse sa
preko 3000 slobodnih radnih mjesta.

KONTAKT: Marketing Eurasmus

E-MAIL: marketing@eurasmus.com <mailto:marketing@eurasmus.com>

T +34 954 565 142 (Spain)

C\García de Vinuesa 22, Sevilla

www.eurasmus.com <http://www.eurasmus.com/

Nacionalni dokumenti koji su usmjereni na razvoj međunarodne suradnje visokoobrazovnih ustanova u Hrvatskoj kroz mobilnost i međunarodne projekte:

 

 

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT