Hrvatski

Upute za stipendiste, nastavno i administrativno osoblje

Kratice:
GRF – Grafički fakultet – Zagreb
UMS – Ured za međunarodnu suradnju
SUZ – Sveučilište u Zagrebu
LA – Learning agreement / Ugovor o učenju

VAŽNO!
UPUTE ZA ERASMUS+ NASTAVNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE možete pronaći na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Postupak nakon odabira za stipendiranje na natječaju

Svi kandidati odobreni za financiranje mobilnosti kao i kandidati na listama čekanja potvrđuju svoju mobilnost u okviru programa Erasmus+.

Odabrani kandidati sami dalje dogovaraju detalje svoje mobilnosti s ciljnom inozemnom ustanovom putem svojih partnera, a ugovor o financiranju potpisuju u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimirova 8.
Sudionici mobilnosti obvezni su prije dolaska na potpisivanje ugovora o financiranju i odlaska na mobilnost u potpunosti se upoznati s  Uputama.
Eventualne promijene datuma mobilnosti djelatnici Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta dužni su javiti u Ured za međunarodnu suradnju GRF-a.

Promjene datuma mobilnosti

  • Erasmus+ stipendisti: promjena datuma odlazak/dolazak: u slučaju da su vam se promijenili planirani datumi dolaska i odlaska sa stranog sveučilišta, u odnosu na ono što ste prijavili u  prijavi, nove ćete planirane datume javiti Uredu za međunarodnu suradnju na GRF-u.

Odustanak od mobilnosti

  • U slučaju da student odustane od mobilnosti dužan je o tome pismeno obavijestiti koordinatora za odlaznu mobilnost u UMS-u te  te navesti razlog odustanka.

Potvrda boravka na stranom sveučilištu

  • Po dolasku na strano sveučilište stipendist je dužan potvrditi svoj boravak na stranom sveučilištu, tj. dobiti potpis i pečat nadležne osobe
  • Prije odlaska sa stranoga sveučilišta student je dužan u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj odlazak i po dolasku u Zagreb dostaviti potvrdu Uredu za međunarodnu suradnju GRF-a .

Ugovor o stipendiranju

  • Stipendisti koji primaju novčanu potporu od Sveučilišta u Zagrebu sklapaju sa Sveučilištem u Zagrebu Ugovor o stipendiranju.

Zdravstveno osiguranje

  • Stipendist je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje svoje mobilnosti. Ulaskom Hrvatske u EU, sve osigurane osobe HZZO-a ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) osnovom koje će na području drugih država članica EU moći koristiti zdravstvenu zaštitu neodgodive naravi (provjeriti s HZZO-om). Međutim, osnovno osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica možda nije dovoljno, posebno u slučaju specifične liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje.
  • Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblje

1. podučavanje – nastavno osoblje, 2 dan do 6 tjedana (najmanje 8 sati nastave)
2. osposobljavanje – nastavno i nenastavno osoblje, 2 dana do 6 tjedana
3. podučavanje – predavači iz tvrtki izvan Republike Hrvatske, 2 dan do 6 tjedana (najmanje 8 sati nastave)

Period u kojem se može ostvariti mobilnost je 1. lipnja – 30. .rujna. sljedeće godine (ako drugačije nije određeno natječajem).

Mobilnost odlaznog osoblja u svrhu podučavanja na partnerskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Sveučilišta u Zagrebu (sastavnica) i inozemnih ustanova kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja.

Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u svibnju/lipnju. Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj i prođe administrativnu provjeru, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

Upute i oobrasci: Ovdje

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT