Hrvatski

LJETNE i ZIMSKE ŠKOLE

Studenti Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta imaju priliku usavršavanja u međunarodnom okruženju putem ljetnih i zimskih škola.
Potrebno je raspitati se kod organizatora postoji li povoljnija cijena za sudjelovanje za studente partnerskih institucija!
Neka sveučilišta traže da matična institucija nominira studente kako bi se mogli prijaviti/sudjelovati na ljetnoj školi.

UPUTE ZA NOMINACIJU:

Studenti Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta ukoliko žele biti nominirani, trebaju se javiti Uredu za međunarodnu suradnju putem e-maila: ivana.zganjar@grf.unizg.hr .

U mailu je potrebno dostaviti:
1. ime i prezime
2. JMBAG
3. e-mail adresa studenta
4. godina studija i ime studijskog programa
5. točno ime ljetne škole
(na engleskom jeziku ili na jeziku na kojem će se škola odvijati)
6. kontakt sveučilišta/fakulteta za nominaciju (najčešće se radi o koordinatoru ljetne škole)

Izvor: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/medunarodne-ljetne-skole/

 

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT