Hrvatski

Upute za stipendiste studente

Kratice:
GRF – Grafički fakultet – Zagreb
UMS – Ured za međunarodnu suradnju
SUZ – Sveučilište u Zagrebu
LA – Learning agreement / Ugovor o učenju

VAŽNO!
UPUTE ZA ERASMUS+ STUDENTE možete pronaći na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Postupak nakon odabira studenta za studijski boravak u inozemstvu

 • Student je obavezan javiti se koordinatoru za odlaznu mobilnost u UMS odmah po obavijesti da je dobio stipendiju.
 • Erasmus+ studente stranom sveučilištu nominira Ured za međunarodnu suradnju GRF-a.
 • Studente koji idu na studijski boravak preko bilateralnih sporazuma Sveučilišta u Zagrebu nominira Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Ugovor o učenju / LA

 • Ugovor o učenju na nematičnoj visokoobrazovnoj ustanovi dokument je kojim se određuje program studiranja za pojedinoga studenta, a potpisuje ga student, matično sveučilište i sveučilište domaćin.
 • Priznavanje odslušanih kolegija i položenih ispita moguće je na temelju Ugovora o učenju.
 • Tim se ugovorom osigurava da će matična ustanova studentu priznati program koji je pohađao na ustanovi domaćinu.
 • Student na instituciji domaćinu u jednom semestru mora upisati najmanje 25 ECTS bodova (za 5 mjeseci boravka), a za kraće razdoblje razmjerno manje.
 • Ugovor se može mijenjati uz suglasnost svih potpisnika.
 • Osim studenta, na matičnome fakultetu obrazac odobrava i potpisuje ECTS-koordinator (doc. dr. sc. Sonja Jamnicki)
 • Prije odlaska na studentsku razmjenu student mora u dogovoru s ECTS-koordinatorom izabrati kolegije koje će pohađati na stranome sveučilištu te potom ispuniti i potpisati Ugovor o učenju.
 • Obrazac Ugovora o učenju za nalazi se ovdje 
 • Sve predmete koje student upiše u Ugovor o učenju (odnosno promjene LA-a) student mora odslušati i izaći na ispit. Izlazak na ispit je obvezan, bez obzira što se može desiti i da student neki ispit ne položi.
 • Student je dužan dostaviti potpisani Ugovor o učenju koordinatoru za odlaznu mobilnost u Ured za međunarodnu suradnju GRF-a

Promjene Ugovora o učenju / LA-a

 • Ugovor o učenju može se mijenjati samo uz suglasnost svih potpisnika, a sve promjene moraju biti u pisanom obliku.
 • Student šalje sken prvotno potpisanog LA-a i promjene LA-a (sve potpisano i pečatirano od strane institucije domaćina) na mail ECTS koordinatoru i isključivo s ECTS koordinatorom dogovara promjene (paziti da min broj ECTS bodova u semestru i dalje bude sukladan s trajanjem mobilnosti, npr. za 5 mjeseci 25 ECTS-a).
 • Kada matična institucija (ECTS koordinator) odobri promjene student će na mail dobiti sken potpisanih i pečatiranih promjena LA-a

Promjene datuma mobilnosti

 • Erasmus+ studenti: promjena datuma odlazak/dolazak: u slučaju da su vam se promijenili planirani datumi dolaska i odlaska sa stranog sveučilišta, u odnosu na ono što ste prijavili u online prijavi, nove ćete planirane datume javiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta na info-danu za vaš semestar ili putem maila (erasmus-student-sms@unizg.hr, erasmus-outgoing@unizg.hr), u kopiju staviti koordinatora za odlaznu mobilnost na GRF-u.
 • Student mora provjeriti da li se popis predmeta na stranom sveučilištu u odnosu na semestar mijenja i može li student upisati željene predmete i dovoljan broj ECTS bodova i u zimskom / ljetnom semestru (ako se radi promjena semestra boravka).

Odustanak od mobilnosti

 • U slučaju da student odustane od mobilnosti dužan je o tome pismeno obavijestiti koordinatora za odlaznu mobilnost u UMS-u te navesti razlog odustanka. Student piše obrazac koji mu odobrava i potpisuje ECTS koordinator na Fakultetu.
 • Erasmus studenti ispunjavaju posebne obrasce dostupne na linku.

Potvrda boravka na stranom sveučilištu

 • Po dolasku na strano sveučilište stipendist je dužan u roku od petnaest dana u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj dolazak na strano sveučilište, tj. dobiti potpis i pečat nadležne osobe te obrazac poslati elektroničkom poštom na adresu koordinatorici za odlaznu mobilnost u Ured za međunarodnu suradnju GRF-a.
 • Prije odlaska sa stranoga sveučilišta student je dužan u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj odlazak i po dolasku u Zagreb dostaviti potvrdu Uredu za međunarodnu suradnju GRF-a .

Blokirana smart x-kartica (“x-ica”) za vrijeme mobilnosti – Erasmus+ studenti

 • Za vrijeme mobilnosti na stranom sveučilištu, odlaznim Erasmus+ studentima će mirovati prava isključivo vezana uz subvencioniranu prehranu.

Ugovor o stipendiranju

 • Stipendisti koji primaju novčanu potporu od Sveučilišta u Zagrebu sklapaju sa Sveučilištem u Zagrebu Ugovor o stipendiranju.

Znanje stranog jezika

 • Strana sveučilišta traže visoki stupanj znanja jezika i obično traže službene potvrde kod prijave – student je dužan provjeriti što strano sveučilište traži.
 • Ako student nema dovoljno znanje jezika (engleskog ili drugog) imat će poteškoća u savladavanju gradiva na stranom sveučilištu.

Studentska viza

 • Studenti su sami odgovorni za pribavljanje vize u svrhu studiranja.
 • Student obavezno treba s veleposlanstvom države u koju odlazi na mobilnost provjeriti da li mu je potrebna viza, čak i za boravak od tri mjeseca.

Zdravstveno osiguranje

 • Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje svoje mobilnosti. Ulaskom Hrvatske u EU, sve osigurane osobe HZZO-a ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) osnovom koje će na području drugih država članica EU moći koristiti zdravstvenu zaštitu neodgodive naravi (provjeriti s HZZO-om). Međutim, osnovno osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica možda nije dovoljno, posebno u slučaju specifične liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje.
 • U slučaju da se student osigurava na stranom sveučilištu (to može biti dobrovoljno ili obavezno osiguranje za strane studente), student informacije može potražiti na webu stranog sveučilišta ili u brošurama koje dobije s prihvatnim pismom (može biti i povoljnije za studenta).
 • VAŽNO! Za bilo koje od ovih vrsta osiguranja, student mora provjeriti prihvaća li isto i inozemna ustanova na kojoj će ostvariti mobilnost i je li iznos osiguranja dovoljan te sve ostale detalje. U slučaju da studenti ovakve stvari ne provjere, može se dogoditi da osiguranje koje su izabrali ne prihvati strana ustanova, i da moraju plaćati još jedno.

Troškovi putovanja

 • Stipendist sam snosi troškove putovanja, ukoliko u natječaju ne piše drugačije.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT