Hrvatski

Dekanat

Dekanat je uobičajeni naziv za ustrojstvenu jedinicu Zajedničke službe u kojoj se obavljaju poslovi vezani uz upravljanje Fakultetom, kadrovski poslovi, opći i administrativni poslovi, poslovi međunarodne suradnje u nastavnom, znanstveno-nastavnom i istraživačkom radu, upravno-pravni, statistički i administrativni poslovi vezani uz studente, knjižničarski poslovi, informatički poslovi, financijsko-računovodstveni poslovi i tehnički poslovi.

Sastoji se od Tajništva s Uredom dekana i Uredom za međunarodnu suradnju, Studentske referade, Knjižnice, Financijsko-računovodstvene službe, Službe za održavanje elektroničkih sustava, Ekonomata i Službe za održavanje i čišćenje.

Studentska referada

Studentska referada je mjesto prvog upisa na Fakultet ili upisa više
godine studija, mjesto na kojem se testiraju semestri i izdaju uvjerenja
i rješenja za ostvarivanje studentskih prava.

Dekan
prof. dr. sc. Klaudio Pap

Prodekan za nastavu
izv. prof. dr. sc. Miroslav Mikota

Prodekan za poslovanje
izv. prof. dr. sc. Igor Majnarić

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Marina Vukoje

Tajnica
Jaka Mustapić, dipl. iur.

Kontakt:

Telefon.: 2371-080 (101)
Fax: 2371-077
E-mail: dekan@grf.hr ; info@grf.hr

ECTS koordinator
prof. dr. sc. Klaudio Pap

ISVU koordinator
izv. prof. dr. sc. Dubravko Banić

Koordinatorica za podršku studentima
prof. dr. sc. Jesenka Pibernik

Koordinator stručne prakse
prof. dr. sc. Igor Zjakić

Koordinatorica za studente s invaliditetom
prof. dr. sc. Ivana Bolanča Mirković
zamjenica, doc. dr. sc. Marina Vukoje

Centar za E-učenje i informacijske sustave

Tvrtko Grabarić, dipl. ing, Voditelj centra za E-učenje i informacijske sustave
Telefon: 2371-080 (222)
E-mail: tgrabaric@grf.unizg.hr

Mirsad Todorovac, dipl. ing., stručni savjetnik za poslove
održavanja elektroničkih sustava
Telefon: 2371-080 (222)
E-mail: mirsad.todorovac@grf.hr

dr. sc. Marko Maričević, mag.ing.graph.tech., Carnet koordinator
Telefon: 2371-080 (222)
E-mail: mmaricevic@grf.hr

Sanja Babić Getz, stručni suradnik u Službi za informacijske sustave
Telefon: 2371-080 (207)
E-mail: sbabic@grf.hr

Tajništvo

Jaka Mustapić, dipl. iur., tajnica fakulteta
Telefon: 2371-080 (122)
E-mail: jaka.mustapic@grf.hr

Mateja Martinec, tajnica Ureda dekana
Telefon: 2371-080 (101)
E-mail: ured.dekana@grf.unizg.hr

dr. sc. Ivana Žganjar, stručna savjetnica za poslove međunarode suradnje
Telefon: 237l-080 (206)
E-mail: ivana.zganjar@grf.hr

Studentska referada

Lea Tijan, dipl. iur., voditeljica Studentske referade
Telefon: 2371-080 (256)
E-mail: lea.tijan@grf.hr

Hrvoje Grujić, prof., stručni savjetnik u Studentskoj referadi
Telefon: 2371-080 (201)
E-mail: hrvoje.grujic@grf.hr

Zrinka Vrbanović, stručna referentica u Studentskoj referadi
Telefon: 2371-080 (202)
E-mail: zrinka.vrbanovic@grf.hr

Knjižnica

Nina Jelača, mag.bibl., voditeljica knjižnice
Telefon: 2371-080 (221)
E-mail: nina.jelaca@grf.hr

Računovodstveno – financijska služba

Davor Mihovilić, dipl. oec., voditelj Računovodstveno-financijske službe
Telefon: 2450-653, 2371-080 (203)
E-mail: dmihovilic@grf.hr, racunovodstvo@grf.hr

Viši laborant

Davor Krajnović, mag. ing. techn. graph.
Telefon: 2371-080 (228)
E-mail: dkrajnovic@grf.hr

Služba za održavanje i čišćenje

Spremačice: Kaja Barbarić, Edita Ivanović, Suzana Martinović

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT