Hrvatski

Dekanat

Dekanat je uobičajeni naziv za ustrojstvenu jedinicu Zajedničke službe u kojoj se obavljaju poslovi vezani uz upravljanje Fakultetom, kadrovski poslovi, opći i administrativni poslovi, poslovi međunarodne suradnje u nastavnom, znanstveno-nastavnom i istraživačkom radu, upravno-pravni, statistički i administrativni poslovi vezani uz studente, knjižničarski poslovi, informatički poslovi, financijsko-računovodstveni poslovi i tehnički poslovi.

Sastoji se od Tajništva s Uredom dekana i Uredom za međunarodnu suradnju, Studentske referade, Knjižnice, Financijsko-računovodstvene službe, Službe za održavanje elektroničkih sustava, Ekonomata i Službe za održavanje i čišćenje.

Studentska referada

Studentska referada je mjesto prvog upisa na Fakultet ili upisa više
godine studija, mjesto na kojem se testiraju semestri i izdaju uvjerenja
i rješenja za ostvarivanje studentskih prava.

Dekan
prof. dr. sc. Nikola Mrvac

Prodekan za nastavu
doc. dr. sc. Miroslav Mikota

Prodekan za poslovanje
doc. dr. sc. Mile Matijević

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Klaudio Pap

Tajnica
Jaka Mustapić, dipl. iur.

Kontakt:

Telefon.: 2371-080 (101)
Fax: 2371-077
E-mail: dekan@grf.hr ; info@grf.hr

ECTS koordinator

prof. dr. sc. Klaudio Pap

ISVU koordinator
izv. prof. dr. sc. Dubravko Banić

Koordinatorica za podršku studentima
prof. dr. sc. Jesenka Pibernik

Koordinator stručne prakse
izv. prof. dr. sc. Igor Zjakić

Koordinatorica za studente s invaliditetom
izv. prof. dr. sc. Ivana Bolanča Mirković
zamjenica, dr. sc. Marina Vukoje

CarNet koordinator; Koordinator za programski sustav
„Statistika”; Microsoft koordinator
dipl. ing. Mirsad Todorovac,
mag.ing.graph.tech. Marko Maričević

Tajništvo

Jaka Mustapić, dipl. iur., tajnica fakulteta
Telefon: 2371-080 (122)
E-mail: jaka.mustapic@grf.hr

Renata Percan Rebrović, dipl. iur., stručna suradnica za kadrovske poslove
Telefon: 2371-080 (122)
E-mail: renata.percan.rebrovic@grf.unizg.hr

Sanja Babić Getz, stručni suradnik u Službi za informacijske sustave
Telefon: 2371-080 (207)
E-mail: sbabic@grf.hr

Mateja Martinec, tajnica Ureda dekana
Telefon: 2371-080 (101)
E-mail: ured.dekana@grf.unizg.hr

Ivana Žganjar, dipl. ing., stručna savjetnica za poslove međunarode suradnje
Telefon: 237l-080 (206)
E-mail: ivana.zganjar@grf.hr

Studentska referada

Lea Tijan, dipl. iur., voditeljica Studentske referade
Telefon: 2371-080 (256)
E-mail: lea.tijan@grf.hr

Hrvoje Grujić, prof., stručni savjetnik u Studentskoj referadi
Telefon: 2371-080 (201)
E-mail: hrvoje.grujic@grf.hr

Zrinka Vrbanović, stručna referentica u Studentskoj referadi
Telefon: 2371-080 (202)
E-mail: zrinka.vrbanovic@grf.hr

Knjižnica

Nina Jelača, mag.bibl., voditeljica knjižnice
Telefon: 2371-080 (221)
E-mail: nina.jelaca@grf.hr

Financijsko-računovodstvena služba

Davor Mihovilić, dipl. oec., voditelj Financijsko-računovodstvene službe
Telefon: 2450-653, 2371-080 (203)
E-mail: dmihovilic@grf.hr, racunovodstvo@grf.hr

Krešo Juras, dipl.oec., stručni suradnik u računovodstvu
Telefon: 2450-653, 2371-080 (203)
E-mail: kreso.juras@grf.unizg.hr

Ekonomat

Nikola Slipčević, graf. ing., ekonom
Telefon: 2371-080 (228)
E-mail: nikola.slipcevic@grf.hr

Služba za održavanje elektroničkih sustava

Mirsad Todorovac, dipl. ing., stručni savjetnik za poslove
održavanja elektroničkih sustava
Telefon: 2371-080 (222)
E-mail: mirsad.todorovac@grf.hr

Marko Maričević, mag.ing.graph.tech.
Telefon: 2371-080 (222)
E-mail: mmaricevic@grf.hr

Služba za održavanje i čišćenje

Spremačice: Kaja Barbarić, Edita Ivanović, Suzana Martinović

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT