Hrvatski

Dekanat

Dekanat je uobičajeni naziv za ustrojstvenu jedinicu Zajedničke službe u kojoj se obavljaju poslovi vezani uz upravljanje Fakultetom, kadrovski poslovi, opći i administrativni poslovi, poslovi međunarodne suradnje u nastavnom, znanstveno-nastavnom i istraživačkom radu, upravno-pravni, statistički i administrativni poslovi vezani uz studente, knjižničarski poslovi, informatički poslovi, financijsko-računovodstveni poslovi i tehnički poslovi.

Sastoji se od Tajništva s Uredom dekana i Uredom za međunarodnu suradnju, Studentske referade, Knjižnice, Financijsko-računovodstvene službe, Službe za održavanje elektroničkih sustava, Ekonomata i Službe za održavanje i čišćenje.

Dekan
prof. dr. sc. Klaudio Pap, klaudio.pap@grf.unizg.hr

Prodekan za nastavu
izv. prof. dr. sc. Miroslav Mikota, miroslav.mikota@grf.unizg.hr

Prodekan za poslovanje
prof. dr. sc. Igor Majnarić, igor.majnaric@grf.unizg.hr

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Marina Vukoje, marina.vukoje@grf.unizg.hr

Tajnica
Jaka Mustapić, dipl. iur., jaka.mustapic@grf.unizg.hr

Kontakt:

Telefon.: 2371-080 (101)
Fax: 2371-077
E-mail: dekan@grf.hr ; info@grf.hr

ECTS koordinator
doc. dr. sc. Marina Vukoje, marina.vukoje@grf.unizg.hr

ISVU koordinator
izv. prof. dr. sc. Dubravko Banić, dubravko.banic@grf.unizg.hr

Koordinator za podršku studentima
izv. prof. dr. sc. Miroslav Mikota, miroslav.mikota@grf.unizg.hr

Koordinator stručne prakse

Koordinatorica za studente s invaliditetom
prof. dr. sc. Ivana Bolanča Mirković, ivana.bolanca.mirkovic@grf.unizg.hr
zamjenica, doc. dr. sc. Marina Vukoje, marina.vukoje@grf.unizg.hr

Ured dekana s pisarnicom i pismohranom

Mateja Martinec, tajnica Ureda dekana s pisarnicom i pismohranom
Telefon: 2371-080 (101)
E-mail: ured.dekana@grf.unizg.hr

Ured za pravne poslove i ljudske resurse

Jaka Mustapić, dipl. iur., tajnica fakulteta
Telefon: 2371-080 (122)
E-mail: jaka.mustapic@grf.unizg.hr

Pravna i kadrovska služba
Jasmina Vilhar, bacc.oec., voditelj kadrovskih poslova
Telefon: 2450-653, 2371-080 (203)
E-mail: jasmina.vilhar@grf.unizg.hr,

Opća služba
Spremačice: Mira Majurec, Edita Ivanović, Suzana Kuprešak, Jasenka Popović

Ured za studente

Ured za studente je mjesto prvog upisa na Fakultet ili upisa više
godine studija, mjesto na kojem se testiraju semestri i izdaju uvjerenja
i rješenja za ostvarivanje studentskih prava.

Studentska služba za prijediplomski, diplomski i doktorski studij
Centar za karijere i podršku studentima

Lea Tijan, dipl. iur., voditeljica Ureda za studente
Telefon: 2371-080 (256)
E-mail: lea.tijan@grf.unizg.hr

Hrvoje Grujić, prof., stručni savjetnik u Uredu za studente
Telefon: 2371-080 (201)
E-mail: hrvoje.grujic@grf.unizg.hr

Zrinka Vrbanović, stručna referentica u Uredu za studente
Telefon: 2371-080 (202)
E-mail: zrinka.vrbanovic@grf.unizg.hr

Centar za E-učenje i informacijske sustave

E-mail: support@grf.unizg.hr

Voditelj centra za E-učenje i informacijske sustave
Tvrtko Grabarić, mag. ing. techn. graph, Microsoft koordinator
E-mail: tvrtko.grabaric@grf.unizg.hr

Mirsad Todorovac, dipl. ing., stručni savjetnik za poslove
održavanja elektroničkih sustava
Telefon: 2371-080 (222)
E-mail: mirsad.todorovac@grf.unizg.hr

dr. sc. Marko Maričević, Carnet koordinator
Telefon: 2371-080 (222)
E-mail: marko.maricevic@grf.unizg.hr

Sanja Babić Getz, stručni suradnik u Službi za informacijske sustave
Telefon: 2371-080 (207)
E-mail: sanja.babic.getz@grf.unizg.hr

Ured za međunarodnu suradnju i projekte

dr. sc. Ivana Žganjar, stručna savjetnica za poslove međunarode suradnje
Telefon: 2371-080 (206)
E-mail: ivana.zganjar@grf.unizg.hr

Računovodstveno – financijska služba

Davor Mihovilić, dipl. oec., voditelj Računovodstveno-financijske službe
Telefon: 2450-653, 2371-080 (203)
E-mail: davor.mihovilic@grf.unizg.hr, racunovodstvo@grf.unizg.hr

Filip Januš, mag.oec., stručni savjetnik za računovodstveno-financijske poslove 
Telefon: 2450-653, 2371-080 (203)
E-mail: filip.janus@grf.unizg.hr, racunovodstvo@grf.unizg.hr

Knjižnica

Nina Jelača, mag.bibl., voditeljica knjižnice
Telefon: 2371-080 (221)
E-mail: nina.jelaca@grf.unizg.hr

Viši laborant

Davor Krajnović, mag. ing. techn. graph.
Telefon: 2371-080 (228)
E-mail: davor.krajnovic@grf.unizg.hr

 

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT