Hrvatski English

Studiji

Nastavni proces pokriva tri razine studija: prijediplomski, diplomski i doktorski. Na Prijediplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju grafičke tehnologije studenti imaju mogućnost izbora između Tehničko-tehnološkoga smjera i smjera Dizajn grafičkih proizvoda.

Prijediplomski studij grafičke tehnologije osposobljava studente za stručnu i kreativnu djelatnost, znanstveni razvoj i samostalan rad u svim domenama grafičke prakse. U skladu s time studenti se osposobljavaju za vođenje i upravljanje bilo kojim tiskarskim sustavom, od najmanjih do srednje velikih i najvećih te ekonomiziranje i upravljanje kvalitetom unutar navedenih sustava.

Studenti dizajnerskoga prijediplomskog smjera obrazuju se za rad na oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda, za rad na razvoju komunikoloških kriterija grafičkog dizajna te za ispitivanje i optimiziranje grafičkih materijala.

Diplomski studij grafičke tehnologije osposobljava studente za stručnu i kreativnu nadogradnju i znanstveno istraživanje te za samostalan rad u svim područjima grafičke prakse. Stoga studente osposobljavamo za vođenje i upravljanje bilo kojim tiskarskim sustavom, od najmanjih i srednje velikih do najvećih te za upravljanje kvalitetom odnosno za ekonomiziranje unutar tih sustava. Sveučilišni magistar inženjer grafičke tehnologije (univ. mag. ing. techn. graph.) toga smjera samostalno radi na znanstvenom istraživanju i razvoju svih oblika grafičke tehnologije.

Diplomski studij prije svega potiče istraživačku i kreativnu sastavnicu grafičkog dizajna u sintezi s grafičkom tehnologijom. Studente obrazujemo za rad na oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda, ispitivanju i izboru optimalnog materijala, razvoju dizajnerske djelatnosti i misli te kod njih razvijamo svijest o komunikološkim vrijednostima grafičkog dizajna.

Trajanje studija:

Prijediplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije

 1. SMJER: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI (trajanje: 6 semestara – 180 ECTS bodova)
 2. SMJER: DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA (trajanje: 6 semestara – 180 ECTS bodova)

Diplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije s modulima

 1. SMJER: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI (trajanje: 4. Semestara – 120 ECTS bodova), moduli:
  • Grafička tehnologija
  • Multimedija
  • Ambalaža
  • Menadžment i organizacija
  • Nakladništvo
 2. SMJER: DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA (trajanje: 4 semestara – 120 ECTS bodova)
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT