Hrvatski English

Studiji

Nastavni proces pokriva tri razine studija: preddiplomski, diplomski i doktorski. Na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju grafičke tehnologije studenti imaju mogućnost izbora između Tehničko-tehnološkoga smjera i smjera Dizajn grafičkih proizvoda.

Preddiplomski studij grafičke tehnologije osposobljava studente za stručnu i kreativnu djelatnost, znanstveni razvoj i samostalan rad u svim domenama grafičke prakse. U skladu s time studenti se osposobljavaju za vođenje i upravljanje bilo kojim tiskarskim sustavom, od najmanjih do srednje velikih i najvećih te ekonomiziranje i upravljanje kvalitetom unutar navedenih sustava.

Diplomski studij grafičke tehnologije osposobljava studente za stručnu i kreativnu nadogradnju i znanstveno istraživanje te za samostalan rad u svim područjima grafičke prakse. Stoga studente osposobljavamo za vođenje i upravljanje bilo kojim tiskarskim sustavom, od najmanjih i srednje velikih do najvećih te za upravljanje kvalitetom odnosno za ekonomiziranje unutar tih sustava. Magistar (dipl. ing.) toga smjera samostalno radi na znanstvenom istraživanju i razvoju svih oblika grafičke tehnologije.
Studenti dizajnerskoga preddiplomskog smjera obrazuju se za rad na oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda, za rad na razvoju komunikoloških kriterija grafičkog dizajna te za ispitivanje i optimiziranje grafičkih materijala.

Diplomski studij prije svega potiče istraživačku i kreativnu sastavnicu grafičkog dizajna u sintezi s grafičkom tehnologijom. Studente obrazujemo za rad na oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda, ispitivanju i izboru optimalnog materijala, razvoju dizajnerske djelatnosti i misli te kod njih razvijamo svijest o komunikološkim vrijednostima grafičkog dizajna.

Trajanje studija:

Preddiplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije

 1. SMJER: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI (trajanje: 6 semestara – 180 ECTS bodova)
 2. SMJER: DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA (trajanje: 6 semestara – 180 ECTS bodova)

Diplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije s modulima

 1. SMJER: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI (trajanje: 4. Semestara – 120 ECTS bodova), moduli:
  • Grafička tehnologija
  • Multimedija
  • Ambalaža
  • Menadžment i organizacija
  • Nakladništvo
 2. SMJER: DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA (trajanje: 4 semestara – 120 ECTS bodova)
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT