Hrvatski

Strategija E-učenja

Katalog e-kolegija SRCE Merlin

Katalog e-kolegija Grafički fakultet

Analiza ostvarenih ciljeva e-ucenja na Grafickom fakultetu

Pracenje ostvarivanja strategije

Tablica razina 1-3 za mjesoviti oblik e-učenja

E-učenje je u širem smislu izvođenje obrazovnog procesa uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije, koja pri tome doprinosi unaprjeđenju kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja (iz Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu). Uvođenjem E-učenja želi u procesu obrazovanja ostvariti aktivan partnerski odnos nastavnika i studenata, prilagođen osobinama i potrebama svakog studenta, s jasno postavljenim obrazovnim ciljevima i jasno dodijeljenim odgovornostima za postizanje tih ciljeva. Želi se postići optimalna kombinacija klasične nastave u učionici i nastave uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije. Vještine stečene tijekom studija trebaju predstavljati temelj za cjeloživotno obrazovanje i daljnje samostalno učenje i znanstveno utemeljeno prikupljanje i tumačenje podataka i informacija.

Na 14. sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu koja je održana 12. lipnja 2007. prihvaćena je Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu. Dokument je izradilo Povjerenstvo za izradu Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu, a nakon javne rasprave i javnog predstavljanja prijedlog strategije je dostavljen Senatu. Više o tome može se naći na stranicama Sveučilišta.

Centar za e-učenje, sa sjedištem u Srcu, djeluje kao središte za podršku ustanovama, nastavnicima i studentima pri uporabi tehnologija i alata e-učenja.

U okviru centra postoji web sustav za e-učenje (engl. LMS, learning management system)

Sukladno preporuci Sveučilišta, na Grafičkom fakultetu osnovano je Povjerenstvo za e-učenje čija uloga uključuje:

  • Promicanje i vrednovanje e-učenja na Grafičkom fakultetu
  • Podršku nastavnom osoblju u uključivanju principa i alata e-učenja u njihove nastavne sadržaje
  • Razmjena iskustva vezanih uz e-učenje

Linkovi s tematikom e-učenja:

JISC’s Effective Practice with e-Learning (2004)
The purpose of Effective Practice with e-Learning is to focus attention to establish what are pedagogically sound and accessible ways of embedding e-learning into everyday practice. Linking theory with practice, we aim to develop a shared understanding as to how, when and where to apply e-learning to the best advantage of learners.

E-moderating: the Key to Teaching and Learning online (2004)
Based on her own experiences and research, Dr. Gilly Salmon discusses the new generation of teachers who work with learners online, and provides a practical guide to working in the ‘virtual’ world. Book includes case studies and suggested resources for the ‘e-moderator’.

E-tivities: the Key to Active Online Learning (2002)
Dr. Gilly Salmon, full time lecturer in the Centre for Innovation, Knowledge and Enterprise at the Open University Business School based in Milton Keynes and Visiting Professor at Glasgow Caledonian Business School discusses frameworks for active online.

Staying on track… Why are we Using Technology in Teaching? (2002)
Why are we using technology in teaching? Focusing on the rational for using technology in the support of learning, Mark Styles – Professor of Technology Supported Learning at Staffordshire University, discusses some of the issues.

A Role for Concept Maps in Resource-Based Learning? (June 2002)
Derek Morrison presents the case for the use of online concept maps in resource-based learning, using a freely available online mapping tool from the Institute of Human and Machine Cognition (IHMC) at the University of West Florida.

Management and Implementation of Virtual Learning Environments(2001)
This UCISA funded survey, written by Martin Jenkins, Tom Browne and Susan Armitage presents the findings of a national survey relating to the issues associated with choosing, implementing and supporting an institutional VLE.

Models of Online Courses (1998)
In this article Robin Mason considers a framework for online courses. Robin also discusses the history of online courses, pedagogical evolution, learning environments and issues in learning and teaching online, with the inclusion of examples from the Open University.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT