Hrvatski

Dokumenti i smjernice upravljanja kvalitetom

Pravilnici

Statutarna i izvanstatutarna Povjerenstva – 12. listopada 2022.
Imenovanje povjerljivih osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti – 12. listopada 2022.
Statut Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Pročišćeni tekst stupio na snagu 27. rujna 2022.
Statut Grafičkog fakulteta – 24. veljače 2014.
Dopuna statuta – 20. srpnja 2020.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta SUZ GRF-a – 30. listopada 2020.
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu – 17. veljače 2020.
Strategija razvoja Grafičkog fakulteta za razdoblje 2017.-2022. godine
Strategija znanstvenih istraživanja Grafičkog fakulteta za razdoblje 2014. – 2020. godina
Scientific Research Strategy of the Faculty of Graphic Arts 2014. – 2020. Summary
Strategija znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta 2021. – 2028. godine
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta SUZ GRF-a – 22. siječnja 2018.
Regulations on quality assurance system at the faculty of Graphic Arts
Pravilnik_o_sustavu_osiguravanja_kvalitete SuZ 2018
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Grafičkom fakultetu – 26. siječnja 2015. godine.
Pravilnik o postupu uutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti – 20. prosinca 2019.
Odluka o produljenju mandata povjerenstvima od 17. rujna 2018.
Odluka o imenovanju/potvrđivanju stalnih povjerenstva – 27. veljače 2017.
Izmjena odluke o imenovanju/potvrđivanju stalnih povjerenstava – 20. studenog 2017.
Odluka o imenovanju/potvrđivanju ostalih povjerenstva – 27. veljače 2017.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za upravljanje kvalitetom – 26. siječnja 2015. godine
Odluka o imenovanju Povjerenstva za upravljanje kvalitetom – 14. travnja 2020. godine
Odluka o članovima povjerenstva za unaprjeđenje nastavnih procesa – 28. listopada 2019.
Odluka o imenovanju stalnog povjerenstva za doktorski studij i znanost – 25. veljače 2019. godine
Strategija razvoja Grafičkog fakulteta za razdoblje 2011.- 2016. godine

Katalog informacija Grafičkog fakulteta od 1.4.2012
Informacijski paket Grafičkog fakulteta za preddiplomski i diplomski studij
Informacijski paket poslijediplomski studij – listopad 2021.
Information package postgraduate study – October 2021
Pravilnik o istrazivačkim laboratorijima
Statut udruge ALUMNI
Ostali dokumenti i propisi

Politika, misija, vizija

Akcijski plan GRFa usovjen na FV 16.10.2017
Usvojen akcijski plan u svrhu uklanjanja nedostataka 2020.-2023. – 20. srpnja 2020.
Odluka FV o usvajanju Politike kvalitete, misije i vizije Fakulteta – svibanj 2016
Politika kvalitete Fakulteta – svibanj  2016
Quality policy – May 2016
Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete GRF-a prema ESG

Prosudba sustava osiguravanja kvalitete GRF-a od strane SUZ-a
Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilistu u Zagrebu – rujan 2016

Priručnici

Odluka Fakultetskog vijeća o usvajanju Priručnika za osiguravanje kvalitete – 14. ožujka 2016.
Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – na snazi od 14. ožujka 2016.
Izvještaj o samoanalizi Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – prosinac 2011.
Priručnik za upravljanje kvalitetom na Grafičkom fakultetu – rujan 2010.

Vrednovanje visokog učilišta

Poslijediplomski sveučilišni studij

Godišnje izvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana – 13. veljače 2023.
Akcijski plan za doktorski studij – naknadno praćenje po dopusnici – 2018.-2023.
Godišnje izvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana – 29. lipnja 2020.
Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja – poslijediplomski sveučilišni studij – 7. svibnja 2018.
Preporuka AZVO za izdavanje PDS dopusnice – 26. ožujka 2018.
Očitovanje na pismo očekivanja – PDS 28. veljače 2018.
Pismo ocekivanja – 18. rujna 2017.

Akreditacijska preporuka AZVO – 3. veljače 2017.

Očitovanje na Završno izvješće – 21. studenog 2016.
Izvješće Stručnog povjerenstva o reakreditaciji sveučilišnoga poslijediplomskog studija – 7. lipnja 2016.
Odluka FV o usvajanju samoanalize poslijediplomskog studija – svibanj 2016
AZVO Samoanaliza HRV travanj 2016
AZVO Reaccreditation ENG April 2016

30.01.2014. PRVO MISLJENJE ODBORA ZA DOKTORSKE PROGRAME
26.06.2014. DRUGO MISLJENJE ODBORA ZA DOKTORSKE PROGRAME – prihvaćanje programa.docx-1-2
08.07.2014. IZVOD IZ ZAPISNIKA SENATA
10.07.2018. Odluka Senata s potvrdom plana i programa PDS

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

2. REAKREDITACIJA – 2018.

Rezultati vrednovanja / ishod postupka:

 1. AZVO – izdavaje pisma očekivanja s rokom uklanjanja (03.07.2019.)
 2. MZO – izdavaje pisma očekivanja s rokom uklanjanja (20.02.2020.)
 3. AZVO – mišljenje Akreditacijskog savjeta na Akcijski plan GRF-a (23.10.2020.

Dokumenti:

 1. Samoanaliza Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta 2012./2013. – 2016./2017. (28.09.2018.) HR, EN
 2. Izvješće stručnog povjerenstva (05.11.2018.)
 3. Report of the Expert Panel (05.11.2018.)
 4. Očitovanje visokog učilišta (28.03.2019.)
 5. Očitovanje visokog učilišta (08.04.2019.)
 6. Očitovanje visokog učilišta (25.04.2019.)
 7. Akreditacijska preporuka (03.07.2019.)
 8. Očitovanje visokog učilišta (20.07.2020.)
 9. Godišnje izvješće o ispunjenju Akcijskog plana Grafičkog fakulteta u cilju uklanjanja nedostataka za obavljanje djelatnosti VO i znanstvene djelatnosti, sukladno pismu očekivanja (13.02.2023.)

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)

Doktorski sveučilišni studij

1. REAKREDITACIJA – 2016.

Rezultati vrednovanja / ishod postupka:

 1. AZVO – izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja (03.02.2017.)
 2. AZVO – izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta (26.03.2018.)
 3. MZO – izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja (18.09.2017.)
 4. MZO – izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta (07.05.2018.)

Dokumenti:

 1. Samoanaliza poslijediplomskog sveučilišnog studija „Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda“  2010./2011. – 2015./2016. (16.05.2016.) HR i EN
 2. Izvješće stručnog povjerenstva (07.06.2016.)
 3. Report of the Expert Panel (07.06.2016.)
 4. Očitovanje visokog učilišta (21.11.2016.)
 5. Akreditacijska preporuka (03.02.2017.)
 6. Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (18.09.2017.)
 7. Akreditacijska preporuka (26.03.2018.)
 8. Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (07.05.2018.)

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu samoanalize u svrhu reakreditacije – 16. srpnja 2018.
AZVO Samoanaliza s prilozima – rujan 2018.
AZVO Self evaluation with supplements – September 2018
Tablica ishoda učenja HR/EN
AZVO 2018-Analiza_provedenih_pilot_reakreditacija
Rekapitulacija literarnih jedinica za samoanalizu listopad 2018.
Kronologija prve reakreditacije – 6.10.2011.-19.10.2017.
Kronologija aktivnosti nakon prve Reakreditacije GRF-a od 2012.-2017.
Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti Fakulteta – 10. ožujak 2016.
Akreditacijska preporuka – 21. prosinca 2015.
Akreditacijska preporuka – 27. veljače 2013.
Akreditacijska preporuka – 26. studenog 2012.
Reakreditacija Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 28. do 29. ožujka 2012.
AZVO Samoanaliza Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – prosinac 2011.
AZVO Self evaluation Faculty of Graphic Arts – December 2011.

Godišnja izvješća i plan aktivnosti

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2022./2023. – 24. travnja 2023.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2022./2023. – 24. travnja 2023.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2021./2022. – 27. ožujka 2023.
Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2021./2022. – 27. ožujka 2023.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2021./2022. – 21. prosinca 2021.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2021./2022. – 21. prosinca 2021.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2020./2021. – 21. prosinca 2021.
Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2020./2021. – 21. prosinca 2021.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2020./2021. – 9. prosinca 2020.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2020./2021. – 9. prosinca 2020.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2019./2020. – 9. prosinca 2020.
Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2019./2020. – 9. prosinca 2020.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2019./2020. – 16. prosinca 2019.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2019./2020. – 16. prosinca 2019.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2018./2019. – 16. prosinca 2019.
Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2018./2019. – 16. prosinca 2019.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2018./2019. – 14. prosinca 2018.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2018./2019. – 14. prosinca 2018.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2017./2018. – 14. prosinca 2018.
Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2017./2018. – 14. prosinca 2018.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2017./2018. – 14. prosinca 2017.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2017./2018. – 14. prosinca 2017.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2016./2017. – 14. prosinca 2017.
Godisnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2016./2017. – 14. prosinca 2017.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2016./2017. – 15. prosinca 2016.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2016./2017.- 14. prosinca 2016.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2015./2016. – 15. prosinca 2016.
Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2015./2016.- 14. prosinca 2016.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2015./2016. – 29. siječnja 2016.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2015./16. – 29. siječnja 2016.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2014./2015. – 29. siječnja 2016.

Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2014./2015.- 29. siječnja 2016.

Interni obrasci sustava osiguravanja kvalitete (SOK obrasci)

Interni SOK obrazac – Povjerenstva GRF
Interni SOK obrazac – Suradnička zvanja nastavnika
Interni SOK obrazac – Znanstveno nastavna zvanja nastavnika
Samoevaluacija rada nastavnika (13. – 15. tj.) nastave

Bilten br. 5. / 2021. – 2022.
Bilten br. 4. / 2020. – 2021.
Bilten br. 3. / 2019. – 2020.
Bilten br. 2. / 2018. – 2019.
Bilten br. 1. / 2017. – 2018.

GI o radu Povjerenstva za osiguravanje kvalitete – 2017./2018. – 2020./2021.


Objavljeni stručni rad iz područja osiguravanja kvalitete VU na Međunarodnoj konferenciji tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić – 2022

Vrednovanje studija od strane studenata – rezultati anketa

Preddiplomski studij

Preddiplomski 2016./2017.
Preddiplomski 2015./2016.

Preddiplomski 2014./2015.
Preddiplomski 2013./2014.

Interna statistika – prijediplomski studij -2014./2015. – 2022./2023.

Diplomski studij

Diplomski 2016./2017.
Diplomski 2015./2016.

Diplomski 2014./2015.
Diplomski 2013./2014.

Interna statistika – diplomski studij -2014./2015. – 2022./2023.

HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR (HKO)

Unaprjeđivanje postupaka za osiguravanje kvalitete Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu provedbe HKO-a u području grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije
Naziv brošure: “Osam (8) Ključnih Kompetencija Budućnosti” , pp.1-45, Zagreb, 07. 03. 2022. godine
Pripremila: Izv. prof. dr. sc. Suzana Pasanec Preprotić, predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga/Provedba HKO-a – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Prijavni obrazac Natječaja – Provedba HKO-a u području grafičkog inženjerstva, mulmedije i vizualne komunikacije

Ostali dokumenti

Pojmovnik osnovnih termina i definicija iz područja osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju SuZ-a
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o akreditaciji
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenja studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
AZVO – Kriteriji za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu Sveučilišta
AZVO – Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju – Priručnik
Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog učilišta (ESG 2015)
Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
Statut Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
Strategija sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
Strategija istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu
Strategija razvoja podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu (2013. – 2025.)
Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014. – 2025.)
Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača – Strategija
Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača – Akcijski plan
Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih,diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu
I S K O R A K 2001 – Razvojna strategija Sveučilišta u Zagrebu
Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu
EUA – European University Association (Salzburg II recommendations, 2010) 

Webinar ishodi ucenja – 21.12.2017

Izvješća gospodarskih subjekata

Izvješće HGK za tiskaje i umnožavanje snimljenih zapisa 2014. – 2017.
Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenta GRF-a koji su diplomirali ak.god. 2015./2016.

Hrvatski zavod za zapošljavanje – godišnjak 2014
Hrvatski zavod za zapošljavanje 2015 za GRF- prosinac 2015
Hrvatski zavod za zapošljavanje – preporuke 2015
Statistika HGK-Grafička industrija 2015

HZZ – preporuke 2016
Ministarstvo gospodarstva RH -Industrijska strategija 2014-2020

AZVO publikacije

Analiza_petogodišnjeg__ciklusa_reakreditacije_2010-2015
Considerations for QA of e-learning provision
Članak Osiguravanje kvalitete ishoda učenja
Članak-Vrednovanje studijskih programa u svjetlu HKO-a
Godisnje_izvjesce_2017
Godišnje_izvješće_AZVO_2016
Izvješće_o_istraživanju_aktualnog_stanja_i_izazova
Osiguravanje kvalitete doktorskih studija – primjeri dobre prakse
Osnutak, rad i potrebe službi za profesionalno usmjeravanje Pregled_europskih_i_nacionalnih_politika_povezanih_s_upravljanjem_ljudskim_potencijalima_na_visokim_učilištima_u_Europskom_prostoru_visokog_obrazovanja
Samoanaliza Agencije

AZVO-godisnje izvjesce 2015. i plan rada 2016.
AZVO-strategija-2016-2020

Hrvatski obrazovni sustav
monitor2016-hr_hr
Osnutak, rad i potrebe službi za profesionalno usmjeravanje
Primjena ishoda učenja
Rezultati istraživanja zadovoljstva studenata
Strategija CPU i razvoja karijere u RH 2016-2020

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT