Hrvatski

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Znanje i razumijevanje

Izgrađuju ili rade na:

 • Kritičkom pregledu iz područja grafičkih komunikacija, uključujući kritičko razumijevanje
 • osnovnih teorija, principa i koncepata;
 • Kritičkom, detaljnom i naprednom znanju i razumijevanju na području jedne ili više
 • specijalizacija;
 • Znanju i razumijevanju koje je generirano putem osobnog istraživanja a koje rezultira izuzetnim
 • doprinosom razvoju sinergijskih znanja grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda,
 • Objašnjenju postupaka koji definiraju konačni grafički proizvod,
 • Sažimanju multidisciplinarnih znanja interpoliranih u znanstveno područje.

 

Primjena znanja i razumijevanja

 • Primjenjuju značajan raspon osnovnih vještina, tehnika, praksi i metoda vezanih uz grafičku komunikaciju s krajnjim korisnicima, stvarajući jedinstven doživljaj u konzumiranju proizvoda te optimalnoj tehničkoj i tehnološkoj izvedbi;
 • Koriste i razvijaju kompleksne vještine, tehnike, prakse i metode na području jedne ili vise
 • specijalizacija;
 • Primjenjuju različite standardne i specijalizirane istraživačke instrumente i tehnike;
 • Planiraju i provode istraživanja, istraživačke ili razvojne projekte koji se bave novim

problematikama nastajanja grafičkih proizvoda;

 • Koriste stečena znanja i vještine kako bi osmislili realan istraživački projekt koji je primjenjiv u području grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkog proizvoda.
 • Primjenjuju originalnost i kreativnost u razvoju i primjeni novih znanja, razumijevanja i praksi;
 • Provode znanstvena istraživanja u kontekstu novih problema i okolnosti sto dovodi do pomicanja granica poznatoga;

Generičke spoznajne vještine

Primjenjuju integrirani pristup kritičkoj analizi, evaluaciji i sintezi novih i kompleksnih ideja,

informacija i problema;

 • Identificiraju i nude originalna i kreativna mišljenja o novim, kompleksnim idejama,
 • informacijama i problemima;
 • Kritički vrednuju i stvaraju sudove o kompleksnim temama u nepredvidivim uvjetima;
 • Prikupljaju generičke sposobnosti i vještine ina taj način unapređuju prethodno stečene interpersonalne sposobnosti i vještine;
 • Koriste različite računalne programe i kritički evaluiraju numeričke i grafičke podatke,

 

Komunikacijske vještine

Koriste raspon naprednih i specijaliziranih vještina u području primjenjivosti grafičkog dizajna i tehničko-tehnoloških karakteristika proizvoda te rade na:

 • Prilagodbi komunikacije različitoj publici, kontekstu i svrsi;
 • Prezentaciji rezultata vlastitih istraživanja objavom rada u međunarodnim znanstvenim
 • časopisima;
 • Uspostavi kritičkog dijaloga sa ekspertima iz područja istraživanja;
 • Unapređenju mogućnosti usmenog i pismenog izražavanja korištenjem novih tehnologija;
 • Samostalnost, odgovornost i socijalne vještine
 • Izgrađuju visoki stupanj autonomnosti i inicijative u istraživačkim aktivnostima
 • Preuzimaju osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje zadataka
 • Izgradnju samo-kritičnost zasnovanu na istraživanju/dokazima
 • Preuzimaju etičku i društvenu odgovornost za primjenu znanja u široj društvenoj zajednici te za
 • moguće društvene posljedice.

 

 

 

 

 

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT