Hrvatski English

O Fakultetu

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija.

Fakultet je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koje sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/2022) i Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ima nad Fakultetom osnivačka prava.

Puni naziv Fakulteta: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, skraćenica GRF.

Sjedište Fakulteta: 10000 Zagreb, Getaldićeva 2.

Cilj studija na Grafičkom fakultetu jest stjecanje, razvijanje i prenošenje znanja radi obrazovanja studenata, znanstvenika i stručnjaka za aktivno uključivanje u nove trendove razvoja grafičke tehnologije i dizajna.

Na Grafičkom fakultetu se studij po «Bolonjskom procesu» temelji na trostupanjskoj koncepciji visokoškolskoga obrazovanja:

1. Prijediplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije u trajanju od šest semestra (180 ECTS bodova) čijim se završetkom stječe naziv Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica grafičke tehnologije (univ. bacc. techn. graph.)

Prijediplomski studij je podijeljen na dva smjera:

  • tehničko-tehnološki – studenti se obrazuju za stručni i kreativni rad u gospodarstvu i drugim pravnim subjektima. Studenti stjeću znanja, sposobnosti i vještine koje im omogućuju rad u području grafičkoga inženjerstva i grafičkih komunikacija.
  • dizajn grafičkih proizvoda – studenti se obrazuju za stručni i kreativni rad u gospodarstvu i drugim pravnim subjektima. Studenti stjeću znanja, sposobnosti i vještine koje im omogućuju rad u području grafičkoga dizajna i grafičkih komunikacija.

2. Diplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije u trajanju od četiri semestra (120 ECTS bodova) čijim se završetkom stječe zvanje Sveučilišni magistar/magistra grafičke tehnologije (univ. mag. techn. graph.)

Na diplomskom studiju moguće je birati između dva smjera:

  • tehničko-tehnološki

Diplomski studij grafičke tehnologije osposobljava studente za stručnu i kreativnu nadogradnju, znanstveni razvoj i samostalan rad u svim područjima grafičke proizvodnje. Sukladno tome, studenti se osposobljavaju za vođenje i upravljanje tiskarskim sustavima, od najmanjih do srednje velikih i najvećih te za ekonomiziranje i upravljanje kvalitetom unutar navedenih sustava. Na tehničko-tehnološkom smjeru je potrebno odabrati jedan od pet modula: grafička tehnologija, multimedij, nakladništvo, ambalaža i grafički managment.

  • dizajn grafičkih proizvoda

Studenti se obrazuju za rad na oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda, za rad na razvoju komunikoloških kriterija grafičkoga dizajna te za ispitivanje i optimiziranje grafičkih materijala.

3. Doktorski studij “Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda” je moguće upisati po završetku diplomskoga sveučilišnoga studija.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT