Hrvatski

Studentske udruge

IAESTE

IAESTE (The International Association for Exchange of Students for Technical Experience) je udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti. Naziv Udruge na hrvatskom jeziku glasi HUMRSPTZ – Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti.

Ciljevi  Udruge :

  1. Osigurati studentima stručno praktično iskustvo u inozemstvu sa ciljem da studenti kroz rad na aplikativnim projektima i u suvremenim tehnološkim postrojenjima renomiranih stranih kompanija steknu praktično iskustvo koje je važno za produbljivanje i usavršavanje njihovog znanja.
  2. Potencirati promidžbu međunarodnog razumijevanja i dobre volje među studentima svih nacionalnosti bez obzira na rasu, boju, spol ili vjeru.
  3. Pružiti hrvatskim poslodavcima visokokvalificirane i motivirane strane studente
  4. Biti izvor kulturnog bogatstva hrvatskim i stranim studentima te široj zajednici.

Razmjena studenata u IAESTE-u funkcionira po principu reprociteta, tj. 1 : 1. Broj primljenih (incoming) studenata jednak je broju poslanih (outgoing) studenata.

Studenti dodiplomskog studija imaju pravo na 2 stručne prakse u inozemstvu a na treću praksu mogu ići studenti postdiplomskog studija. U jednoj akademskoj godini moguće je ići samo na 1 stručnu praksu.
Proces dobivanja stručne prakse traje čitavu godinu sa početkom u listopadu. Proces je vrlo temeljit i detaljan i daje izvrsne rezultate već preko 50 godina. Tijekom studenog traje prijava hrvatskih studenata za stručnu praksu u inozemstvu.

Prijava se vrši  preko interneta a studenti su također dužni donijeti tražene dokumente u ured IAESTE-a. Prilikom prijave na natječaj vrednuje se uspjeh na fakultetu, rad u IAESTE-u, znanje stranog jezika i rektorova nagrada. Ovim procesom IAESTE Croatia jamči da će zemljama članicama poslati najbolje studente koje će oni smjestiti na stručne prakse kod svojih partnera (strane tvrtke i institucije). Vrednovanjem rada u IAESTE-u u obliku dodatnih bodova prilikom natječaja odaje se zahvalnost članovima – redovnim studentima bez čijeg volonterskog rada ne bi bilo ove plemenite djelatnosti.

BEST

BEST je organizacija koja okuplja visoko motivirane studente tehnologije iz cijele Europe, a cilj joj je učiniti ih međunarodno osviještenima kroz uključivanje u izazovne projekte poput stručnih seminara, kulturnih razmjena, treninga, radionica i natjecanja.

BEST Zagreb je volonterska i neprofitna studentska udruga koja studentima Sveučilišta u Zagrebu pruža mogućnost dodatnog stručnog obrazovanja, kontakta s budućim poslodavcima, rada u međunarodnim timovima, upoznavanje europskih kultura te njihovo razumijevanje i razvijanje tolerancije te usavršavanje organizacijskih vještina.

Sam početak BESTa Zagreb seže u 1998., a za njegov nastanak su zaslužni studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Zahvaljujući daljnjoj inicijativi, BEST Zagreb je kao udruga i službeno registriran 1999. godine.
Danas je BEST Zagreb prisutan na gotovo svim tehničkim i tehnološkim fakultetima Zagrebačkog Sveučilišta te je u Europi stekao status jedne od najjačih i najaktivnijih BEST lokalnih grupa. Trenutno BEST broji oko stotinjak članova od kojih polovicu čine aktivni članovi, a polovicu alumnae – nekad studenti i BESTovci, a danas uspješni inženjeri. Stalan kontakt s alumnijima omogućava im prijenos svih znanja koja stalno nadograđuju i uspješno koriste.

BEST Zagreb podjelu rada po grupama (Fund Raising – Kontakt sa tvrtkama, Public Relations – Odnosi s javnošću, Human Resources – Ljudski potencijali, Information Technologies – Informacijske tehnologije) također održava i po tekućim projektima. Time se osigurava kvaliteta stečenih znanja (“soft skills”) te fleksibilnost njihove primjene u svim projektima.

Erasmus Student Network Zagreb

Udruga Erasmus Student Network Zagreb (ESN Zagreb) volonterska je udruga koja pomaže studentima na studentskoj razmjeni u Zagrebu. Na međunarodnoj razini ESN postoji u 40 zemalja u Europi te predstavlja najveću europsku studentsku mrežu.

ESN Zagreb nastao je u rujnu 2010. godine pod imenom Zagrebački odbor za razmjene kako bi, uz Ured za međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zagrebu, pomagao na različite načine stranim studentima. Tada se pridružilo 10 do 15 ljudi od kojih je većina imala iskustva sa studentskim razmjenama. U lipnju 2011. Odbor je odobren kao Erasmus Student Network Zagreb.

Kroz šest različitih timova (ICE – Intercultural Exchange, Party, PR, SocialErasmus, Sport i Party tim), Udruga organizira brojne kulturne, edukacijske, sportske i zabavne aktivnosti kako bi stranim studentima boravak učinila što ugodnijim. Svakom stranom studentu osigurava jednog „buddyja“, osobu koja će studentu stajati na raspologanju tijekom njegovog boravka u Zagrebu. Osim toga, pruža pomoć i odlaznim studentima – nudi im osnovne informacije o Erasmus programu, povezuje nove i stare odlazne studente, promovira razmjenu studentata na fakultetima te sudjeluje u projektima za poboljšanje kvalitete zamjene studenata.

ESN Zagreb danas broji oko 80 članova te početkom akademske godine provodi regrutaciju zainteresiranih za rad udruge. Udruga je sastavni dio Erasmus Student Networka Hrvatska.

Za više informacija posjetite ESN Zagreb Facebook ili webstranicu.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT