Hrvatski

Sveučilište u Zagrebu – financijska potpora istraživanjima

2022.

Tvorba, realizacija i zaštita zapisa slikovnih informacija
izv. prof. dr. sc. Miroslav Mikota

Optimizacija i personalizacija multimedijskih sadržaja primjenom umjetne inteligencije
doc. dr. sc. Diana Bratić

Kvantitativni i kvalitativni kriteriji preferencije boja u oblikovanju grafičkog proizvoda
izv. prof. dr. sc. Mile Matijević

Razvoj kartonske ambalaže za poboljšanje uporabljivosti
doc. dr. sc. Josip Bota

Sustav za multispektralno snimanje termokromnih otisaka na bazi tekućih kristala
dr. sc. Vladimir Cviljušac

Određivanje kvalitete reprodukcije otisaka na ekološki prihvatljivim tiskovnim podlogama
doc. dr. sc. Marina Vukoje

Modifikacija funkcionalnih slojeva na različitim tiskovnim podlogama
prof. dr. sc. Sanja Mahović Poljaček

Biorazgradivost otisaka i papira s alternativnim vlakancima
doc. dr. sc. Ivana Plazonić

Nanopremazi u funkciji zaštite ambalažnog materijala
izv. prof. dr. sc. Tomislav Cigula

2021.

Kvantitativni i kvalitativni kriteriji preferencije boja u oblikovanju grafičkog proizvoda
izv. prof. dr. sc. Mile Matijević

Sustav za multispektralno snimanje termokromnih otisaka na bazi tekućih kristala
dr. sc. Vladimir Cviljušac

Nanopremazi u funkciji zaštite ambalažnog materijala
doc. dr. sc. Tomislav Cigula

Karakterizacija, postojanost i održivost naprednih grafičkih materijala i ambalaže
doc. dr. sc. Marina Vukoje

Razvoj kartonske ambalaže za poboljšanje uporabljivosti
doc. dr. sc. Dorotea Kovačević

Modifikacija funkcionalnih slojeva na različitim tiskovnim podlogama
izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović Poljaček

Optimizacija i personalizacija multimedijskih sadržaja primjenom umjetne inteligencije
doc. dr. sc. Mile Matijević

Oplemenjivanje površine podloga za otiskivanje
doc. dr. sc. Ivana Plazonić

2020.

Razvoj i modifikacija kompozitnih premaza na ambalažnim tiskovnim podlogama
dr. sc. Tamara Tomašegović

Kvantitativni i kvalitativni kriteriji preferencija boja u oblikovanju grafičkog proizvoda
doc. dr. sc. Mile Matijević

Karakterizacija, postojanost i održivost naprednih grafičkih materijala
dr. sc. Marina Vukoje

Sustav za multispektralno snimanje termokromnih otisaka na bazi tekućih kristala
izv. prof. dr. sc. Igor Majnaić

Optimizacija i personalizacija multimedijskih sadržaja primjenom umjetne inteligencije
doc. dr. sc. Diana Bratić

Razvoj kartonske ambalaže za poboljšanje uporabljivosti
dr. sc. Dorotea Kovačević

Oplemenjivanje površine podloga za otiskivanje
doc. dr. sc. Ivana Plazonić

Tvorba, realizacija i zaštita zapisa slikovnih informacija
doc. dr. sc. Miroslav Mikota

2019.

Modifikacija konvencionalnih grafičkih materijala nanočesticama i kromogenim materijalima i njihova zdravstvena ispravnost
prof. dr. sc. Mirela Rožić

Istraživanje i razvoj asistivnih tehnologija za poboljšanu edukaciju
prof. dr. sc. Lidija Mandić

Digitalizacija, analiza i reprodukcija osjetljive tiskane povijesne građe
doc. dr. sc. Mile Matijević

Standardizacija grafičkih prikaza u multimedijskom okruženju
prof. dr. sc. Nikola Mrvac

Degradacija tiskovnih podloga i tiskovina
doc. dr. sc. Ivana Plazonić

Optimizacija radnih procesa i modifikacija svojstava tiskovnih formi za reprodukciju ambalaže
izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović Poljaček

2017.

Optimizacija radnih procesa i modifikacija tiskovnih formi za reprodukciju ambalaže
izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović-Poljaček

Istraživanje i razvoj asistivnih tehnologija za jačanje jezičnih sposobnosti
izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić

Digitalizacija analiza i reprodukcija osjetljive tiskane povjesne građe
doc. dr. sc. Mile Matijević

Standardizacija grafičkih prikaza u multimedijskom okruženju
prof. dr. sc. Nikola Mrvac

Vremenska stabilnost tiskovnih podloga s ne-drvnim vlakancima
dr. sc. Ivana Plazonić

Modifikacije konvencionalnih grafičkih materijala nanočesticama i kromogenim materijalima
prof. dr. sc. Mirela Rožić


2016.

Optimizacija radnih procesa i primjene materijala u izradi ambalaže
izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović-Poljaček

Istraživanje i razvoj asistivnih tehnologija za jačanje jezičnih sposobnosti
izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić

Digitalizacija i analiza osjetljive tiskane povjesne građe
doc. dr. sc. Mile Matijević

Standardizacija grafičkih prikaza u multimedijskom okruženju
prof. dr. sc. Nikola Mrvac

Kemijska stabilnost otisaka na podlogama iz ne-drvnih vlakanaca
dr. sc. Ivana Plazonić

Utjecaj interakcija tiskarska boja – tiskovna podloga na klasično i organsko recikliranje
prof. dr. sc. Mirela Rožić


2015.

Utjecaj ne-drvnih vlakanaca na kemijsku stabilnost grafičkog proizvoda
izv. prof. dr. sc. Željka Barbarić-Mikočević

Optimizacija radnih procesa u izradi ambalaže
izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović-Poljaček

Visokotehnološka rjšenja za razvoj jezičnih sposobnosti kod složenih komunikacijskih potreba
izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić

Standardizacija grafičkih prikaza u multimedijskom okruženju
prof. dr. sc. Nikola Mrvac

Organsko recikliranje starog papira i ambalažnog otpada
izv. prof. dr. sc. Mirela Rožić

Digitalizacija i analiza osjetljive tiskane povijesne građe
doc. dr. sc. Mile Matijević


2014.

Sigurnosna zaštita grafika s Postscript i rasterskim upravljanjem
izv.prof.dr.sc. Pap Klaudio

Slama žitarica kao izvor primarnih vlakanaca u proizvodnji novinskog papira
izv.prof.dr.sc. Barbarić Mikočević Željka

Evaluacija grafičkih parametara u multimedijskom okruženju
doc.dr.sc. Zjakić lgor

Postojanost termokromnih tiskarskih boja na svijetlo i njihova zdravstvena ispravnost
izv.prof.dr.sc. Rožić Mirela

Metode evaluacije i unaprjeđenje sustava pakiranja
izv.prof.dr.sc. Mahović Poljaček Sanja


2013.

Slama pšenoraži kao izvor vlakanaca u proizvodnji novinskog papira
Voditeljica potpore: izv.prof.dr.sc. Željka Barbarić-Mikočević

Razvoj sustava ekološki prihvatljivih modela pakiranja
Voditeljica potpore: prof.dr.sc.Diana Milčić

Funkcionalne aplikacije termokromnim tiskarskim bojama
Voditeljica potpore: prof.dr.sc.Branka Lozo

Metode evaluacije grafičkih korisničkih sučelja aplikacija namijenjenih korisnicima sa kompleksnim komunikacijskim potrebama
Voditeljica potpore: izv.prof.dr.sc.Jesenka Pibernik

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT