Hrvatski

Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta

Ured za međunarodnu suradnju obavlja administrativne i savjetodavne poslove na području međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta; pruža informacije studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju o mogućnostima razmijene sukladno postojećim međunarodnim programima te savjetuje s ciljem ostvarivanja i jačanja međunarodne suradnje.

Ured za međunarodnu suradnju informira studente Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta i pomaže im da tijekom redovnog studija dio programa ostvare inozemstvu. Od početka rada Ureda za međunarodnu suradnju i provedbe Erasmus programa studenti su naveli mnoge prednosti programa, uključujući i priliku za zapošljavanje upravo na destinacijama na kojima su ostvarili svoju mobilnost. Informacije koje Ured za međunarodnu suradnju pruža studentima jesu individualne konzultacije, organizacija info dana za pojedine stipendije kao i oglašavanje mogućnosti putem weba.

Kao temelj za ostvarivanje oblika mobilnosti, za studente te nastavno, aminstrativno osoblje Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta, Ured za međunarodnu suradnju predlaže i provodi sklapanje ERASMUS+ bilateralnih ugovora.

Dolazne studente Ured za međunarodnu suradnju priprema za njihov dolazak na Fakultet, a vodimo se od trenutka kad se obrate do samog odlaska na matični Fakultet. Tijekom boravka brinemo da se što lakše snađu, odnosno da im boravak u Zagrebu, a posebice na Fakultetu bude što ugodniji.
Ured je uključen u koordinaciju provođenja kolegija na engleskom jeziku kroz administrativnu podršku.

Ured za međunarodnu suradnju informira nastavno osoblje o mogućnostima sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima kao što su stipendije, konferencije ili stručni skupovi. Također Ured je podrška gostujućim predavačima iz inozemstva.

S obzirom da postoji niz mogućnosti međunarodne edukacije i za nenastavno osoblje, Ured također ima ulogu obavještavanja, ali i ugovaranja istih kroz institucionalne sporazume (ERASMUS i sl.).

Misija Ureda povećanje je razmijene studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, jačanje suradnje s partnerskim institucijama, promocija međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Adresa

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet
Ured za međunarodnu suradnju
Getaldićeva 2
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385(1) 23 71 080 (206)
Fax: +385(1) 23 71 077
URL: https://www.grf.unizg.hr/
E-mail: iro@grf.hr

Faculty of Graphic Arts

 

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT