Hrvatski English

Preddiplomski studij

Na preddiplomskom Studiju grafičke tehnologije studenti imaju mogućnost izbora između

 • Tehničko-tehnološkog smjera i
 • smjera Dizajn grafičkih proizvoda.

Studenti tehničko-tehnološkog smjera stjecanjem osnovnih i, za grafičku tehnologiju specifičnih, znanja i vještina iz područja matematike, fizike, kemije i računalno-informacijske tehnologije usvajaju temelje za razumijevanje tehničko-tehnološkoga lanca stvaranja grafičkoga proizvoda.

Specifična znanja i vještine studenti stječu kroz teme koje čine jezgru programa: materijali u grafičkoj proizvodnji, tiskovne forme, reprodukcijska fotografija, tipografija, tisak, knjigoveštvo, ambalaža, organizacija grafičke proizvodnje, multimedijske komunikacije, marketing i kontrola kvalitete.

Uz svladavanje osnovnih tema iz navedenih područja, studenti smjera Dizajn grafičkih proizvoda stječu temeljna znanja i vještine iz područja likovno-grafičke kulture, teorije oblika, likovne prakse, originalne grafike, fotografije, komunikologije i vizualnih komunikacija. Iskazivanjem sposobnosti korištenja navedenih znanja i vještina te osobnih i drugih metodoloških sposobnosti u situacijama rada i učenja, studenti koji završe preddiplomski Studij grafičke tehnologije stječu kompetencije:

 • upravljanja složenim tehnološkim ili stručnim aktivnostima projekata,
 • preuzimanja odgovornosti za donošenje odluka u realnom okruženju
 • rada ili učenja i
 • preuzimanja odgovornosti za profesionalno upravljanje.

Integracijom teorijskih znanja i praktičnih vještina studenti stječu kompetencije za rješavanje problema u području grafičkog inženjerstva i grafičke struke. Konkretni stupanj kompetencije iz pojedinog od navedenih područja ovisi o odabranom smjeru te izbornim kolegijima koje je student položio tijekom studija. Na ovoj razini studenti koji su završili preddiplomski Studij grafičke tehnologije na Grafičkom fakultetu stječu

 • opće kompetencije iz:
  • rješavanja problema korištenjem matematičkih operacija i logičnog razmišljanja,
  • profesionalne komunikacije na hrvatskom jeziku,
  • profesionalne komunikacije na stranom jeziku, upravljanja vlastitim učenjem i usavršavanjem,
  • korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije,
  • poduzetnosti i inovativnosti, konstruktivnog i učinkovitog djelovanja u društvu i participacije u građanskom životu
 • specifične kompetencije iz područja:
  • grafičke pripreme, tiska, grafičke dorade, multimedijske tehnologije i dizajniranja grafičkih proizvoda i medija grafičke komunikacije

Osobe koje su završile preddiplomski Studij grafičke tehnologije osposobljene su za samostalan rad u grafičkoj industriji te u različitim segmentima na nju vezanih djelatnosti. Stečene im kompetencije omogućuju samostalno vođenje grafičke proizvodnje, tj. bilo kojeg pogona tiskare (pripreme, tiska ili dorade) te obavljanje poslova vezanih uz dizajn suvremenih medija grafičkih komunikacija, nakladništvo, ambalažu, grafički menadžment, industriju papira te niza zanimanja vezanih uz multimediju.

Preddiplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije izvodi se u trajanju od šest semestra ( 180 ects bodova) čijim se završetkom stječe titula Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka grafičke tehnologije.

Nakon završetka sveučilišnoga preddiplomskog Studija grafičke tehnologije student stječe pravo upisa na sveučilišni diplomski Studij grafičke tehnologije na Grafičkom fakultetu. Uvjete za upis na druge studijske programe određuju te institucije.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT