Hrvatski English

Suradnja s gospodarstvom

Ugovori o suradnji s gospodarstvom:

2023.

 • Akademija tehničkih znanosti
 • Savez inovatora Zagreba
 • Festival suvremenog Židovskog filma Zagreb
 • Xenon Forte

2022.

 • Zvibor d.o.o.
 • HP sektor prodaje
 • Brioni d.o.o.
 • Telecentar
 • Baltazar d.o.o.
 • Grafik Net d.o.o.
 • Univerzitet u Novom Sadu Fakultet Tehničkih nauka
 • HAVK Mladost
 • Ustanova za upravljanje sportskim objektima
 • Badminton klub FLEX
 • Boćarski klub Zrinjevac
 • HATZ
 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Konica Minolta Hrvatska
 • Hrvatski državni arhiv
 • Hrvatski hidrografski institut
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
 • Tehnološki fakultet, Sveučilište u Banja Luci
 • Industrijska napredna istraživanja d.o.o.

2021.

 • Zagrebački Holding – prikupljanje miješanog komunalnog otpada
 • Orcus Plus
 • Medicentar d.o.o. – Agencija za organizaciju kongresa
 • TASK d.o.o.
 • HAVK Mladost
 • INFODATA, elektronika usluge i trgovina
 • Ustanova za Upravljanje sportskim objektima
 • Boćarski klub “Zrinjevac” – zakup sportske dvorane
 • Sveučilište u Zagrebu – Studentski centar u Zagrebu – financiranje studentskih aktivnosti
 • Hrvatski Telekom d.d.
 • Macan d.o.o. – stručna praksa studenata
 • Industrijska napredna istraživanja d.o.o.
 • Poliklinika Medirad
 • Bakrotisak d.d. – razvoj premaza za grafičku ambalažu
 • Citus d.o.o.
 • Nacionalni muzej moderne umjetnosti
 • 2MT
 • 3 HOME d.o.o. – knjigovodstvene usluge

2020.

 • HAVK Mladost
 • Zaštita Zagreb d.oo. za zaštitarsku djelatnost
 • LIMES Plus d.o.o.
 • Alfabet Inkubator d.o.o.
 • 3 HOME d.o.o. – knjigovodstvene usluge
 • Adria Dynamics j.d.o.o.
 • Citus d.o.o.

2019.

 • Vjesnik d.d.
 • Microblink d.o.o.
 • HAVK Mladost
 • Gradska plinara Zagreb
 • Aluflexpack Novi d.o.o.
 • Hrvatska gospodarska komora Zagreb
 • Zaštita Zagreb d.oo. za zaštitarsku djelatnost
 • B.A.B.E Budi aktivna. Budi emancipiran
 • NOVA TV
 • Projekt jednako razvoj d.o.o. – ugovor o poslovnom savjetovanju
 • Visoko učilište Algebra
 • Festival suvremenog židovskog filma Zagreb
 • Grad Zagreb
 • Benefit Systems d.o.o.

2018.

 • Medicentar d.o.o. – Agencija za organizaciju kongresa
 • Arheološki muzej u Zagrebu
 • HAVK Mladost
 • Hrvatski Hdrografski institut
 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar SRCE
 • Hrvatska Lutrija d.o.o.
 • Zaštita Zagreb d.oo. za zaštitarsku djelatnost
 • Hrvatski Telekom d.d.
 • Projekt jednako razvoj d.o.o. – ugovor o poslovnom savjetovanju
 • 3 K.F. d.o.o. – suradnja u skupljanju korisnog industrijskog otpada
 • Konica Minolta – održavanje uređaja
 • FLONT Group North America Corporation
 • Hrvatska pošta – poštanske usluge

2016./2017.

 • Akademije tehničkih znanosti Hrvatske – razvoj i unaprjeđenje hrvatskoga gospodarstva, te afirmacijasuradnje tehničkih i biotehničkih znanosti i gospodarstva na zajendičkim gospodarskim projektima kao i  znanstveno – stručnim projektima koji imaju primjenu u gospodarstvu
 • Nizozemski institut IGT (Wilco de Groot) – instaliranje laboratorijske opreme na Fakultetu i financiranje zapošljavanja zaposlenika za rad na instaliranoj opremi.
 • C pakiranja d.o.o., Ugovor o međusobnoj poslovnoj suradnji
 • Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb u području znanstveno istraživačke i stručne djelatnosti kao i drugih oblika suradnje
 • Hrvatska Lutrija, Zagreb Ugovor o uslugama vezanim za analizu kvalitete izrade srećaka
 • University of Novi Sad Faculty of Technical Sciences Serbia – Ugovor o suradnji
 • Visoka škola Banja Luka College – Sporazum o naučno-nastavnoj, naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj suradnji
 • CITUS d.o.o. – sporazum o partnerstvu
 • GRAFIK.NET protokol o znanstveno tehničkoj i poslovnoj suradnji
 • Radin print d.o.o., Rotoplast d.o.o., GrafikNet d.o.o., Printera grupa d.o.o., Dunapak d.o.o., Vetropak Straža d.o.o., Istra grafika d.o.o., Bilokalnik d.o.o., Pasanec d.o.o., Henkel Croatia d.o.o., Grafički zavod Hrvatske d.o.o., Bakrotisak Garešnica d.o.o. i Zagrebačka tvornica papira PAN.

2014./2015. i 2015./2016.

 • Nizozemski institut IGT (Wilco de Groot) – instaliranje laboratorijske opreme na Fakultetu i financiranje zapošljavanja zaposlenika za rad na instaliranoj opremi.
 • Udruga Suncokret Oljin „odgoj, ljubav i nenasilje“ – Studenti izvode studentsku praksu u okviru vođenja kreativnih radionica za osnovnoškolce
 • Model Pakiranja – zajednički znanstveno-istraživački rad, razmjena usluga laboratorijskih ispitivanja, omogućavanje studentima stručne prakse
 • Hrvatska udruga sitotiskara – zajednički znanstveno-istraživački i stručni rad, zajednička organizacija seminara i radionica, publikacija radova
 • Styria medijski servisi-ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji (dugoročna suradnja na razvijanju i unaprjeđenju visokog obrazovanja, odnosno dugoročna suradnja na edukaciji studentata)
 • Hrvatsko društvo grafičara – ugovor o suradnji (dugoročna znanstvena, stručna i tehnička suradnja u pripremi i realizaciji aktivnosti koje se tiču obrazovanja i zapošljavanja studenata nakon završetka studija)
 • Društvo Naša Djeca Vladimir Nazor – ugovor o međusobnoj poslovnoj suradnji
 • Podravka d.d. – sporazum o suradnji
 • Grupa Enigma d.o.o. – ugovor o međusobnoj poslovnoj suradnji
 • Dea Flores d.o.o. – ugovor o međusobnoj poslovnoj suradnji
 • Maistra d.d. – ugovor o poslovnoj suradnji
 • A-Anticus d.o.o. – ugovor o međusobnoj suradnji
 • Zagrebački holding (Zagrebački velesajam) – Anex sporazumu o suradnji na organizaciji stručnih skupova uz sajmove Intergrafika i Modernpak
 • Hrvatska Lutrija, Zagreb Ugovor o uslugama vezanim za analizu kvalitete izrade srećaka
 • Ukrainian Academy of Printing – ugovor o međusobnoj suradnji (edukacija i istraživanje)
 • Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica – suradnja kroz kreativne radionice
 • Radin print d.o.o., Rotoplast d.o.o., GrafikNet d.o.o., Printera grupa d.o.o., Dunapak d.o.o., Vetropak Straža d.o.o., Istra grafika d.o.o., Bilokalnik d.o.o., Pasanec d.o.o., Henkel Croatia d.o.o., Grafički zavod Hrvatske d.o.o., Bakrotisak Garešnica d.o.o. i Zagrebačka tvornica papira PAN.

2012./2013. i 2013./2014.

 • Turistička  zajednica Vukovarsko srijemske županije – Ugovor o izradi projektnog rješenja
 • ResPons Digitus d.o.o. – ugovor o međusobnoj suradnji
 • Tiratlon klub Zagreb – ugovor o međusobnoj poslovnoj suradnji
 • University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences – ugovor o međusobnoj suradnji (edukacija i istraživanje)
 • Zagrebačka filharmonija – Ugovor o održavanju WEB stranice Zagrebačke filharmonije
 • Hrvatski restauratorski zavod – ugovor o obavljanju praktičnog dijela diplomskog rada
 • Obrt za web design “inspiracija.com” – ugovor o provedbi studentske prakse

Unutar programa „Suradnja s privredom” Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu surađuje s više privrednih ogranizacija u svrhu postizanja različitih ciljeva.

Gostujući predavači:

Ak. god. 2016./2017.:

 • Posjeta Wilca de Groota, direktora IGT Instituta Grafičkom fakultetu – predavanje na temu Printability testing. 13.10.2016.
 • Maria Cuevas Riano – “Introduction to wearable computing, Wearable technology basics, Case studies. Method: Theory + Practice” – 23.11.2016.
 • Sandra Vitaljić – predavanje u sklopu kolegija Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima – 25.11.2016.
 • Predstavljanje partnerskih institucija iz perspektive gostujućih studenata 21.-24.11.2016.
 • dr. Rajendrakumar Anayath, međunarodni član HATZ-a Technoogical Institute of Textile & Sciences, iz Indije, održao je pozvano predavanje s naslovom „Industry Convergence and the life in 2050“. – 8.3.2017.
 • Tvrtka Grafik.net d.o.o. organizirala je u okviru kolegija Tiskovne forme 2 predavanje pod naslovom „CtP tehnologija – jučer, danas, sutra“ – 22.5.2017.

Ak. god. 2015./2016.:

 • 11.2015. Helena Bulaja Madunić multimedijska umjetnica i producentica te & Pablo Ientile ilustrator i motion dizajner iz područja digitalne animacije i multimedije održali predavanje „Fotografija u krosmedijskoj produkciji“ – 27.11.2015.
 • prof. dr. sc. Igor Zjakić održao je Motivacijsko predavanje “Utjecaj boje na psihologiju potrošača”. Predavanje je zamišljeno kao smjernica studentima kako i na koji način koristiti boju kako bi se postigao željeni marketinški efekt, a organizirano je za studentsku udrugu e-student.
 • prof. dr. sc. Sanja Mahović Poljaček bila je gost predavač na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci u periodu 18.10.2015. – 31.10.2015.
 • dr. Roland Mangold, sa Hochschule der Medien, Stuttgart kao pozvani predavač održao je predavanja: How to find ideas for user-oriented design projects: A psychologist’s perspective“ i „Psychological methods for the formative evalutation of web interfaces“ i radionicu pod nazivom: „Psychology & design“ – 16. – 20.11.2015.
 • dr. sc. Darko Gojanovića, vlasnik firme Darko Strojevi, jedan od prvih proizvođača 3D printera u hrvatskoj, održao je predavanje pod naslovom “3D printer – nova proizvodna revolucija” – 28.4.2016.

Edukacija:

Kooperacija s nagrađivanim CAD/CAM softwerom za oblikovanje ambalaže i POS/POS materijala

Sudjelovanje na studentskim natječajima kao što su:

Organizacija studentskih radionica:

 • Imago reklamna agencija
 • TriDvaJedan tržišne komunikacije
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT