Hrvatski

Upisi i prijave na preddiplomski studij grafičke tehnologije

Od 2010. godine u sustav obrazovanja Republike Hrvatske uvodi se državna matura kao standardizirani završni ispit srednjoškolske izobrazbe.

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe izvodi se putem nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko mrežne stranice www.postani-student.hr.

Obvezu polaganja državne mature imaju učenici gimnazijskih programa, dok će učenici strukovnih škola polagati državnu maturu samo ako žele nastaviti obrazovanje na nekom od visokih učilišta.

Uspjeh ostvaren na državnoj maturi temelj je rangiranja kandidata prijavljenih na studijske programe pojedinih fakulteta.

Za kandidate prijavljene na studijski program grafičke tehnologije:

  • Tehničko-tehnološki smjer, uspjeh ostvaren na državnoj maturi relevantan je čimbenik rangiranja prijavljenih kandidata;
  • Smjer Dizajn grafičkih proizvoda, provest će se postupak dodatne provjere posebnih sposobnosti (dodatni uvjet za upis na navedeni smjer). Podaci o načinu, uvjetima i vremenu održavanja postupka dodatne provjere posebnih sposobnosti, bit će objavljeni u Natječaju za upis na studijske programe u ak. godini, kojeg će raspisati Sveučilište u Zagrebu.

Više informacija o državnoj maturi i prijavama na studijske programe:

Nacionalni centar za vrednovanje visokog obrazovanja
Portal Nacionalnog centra za vrednovanje visokog obrazovanja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Aplikacijska baza za prijavu studijskih programa

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT