Hrvatski

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

«Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda»

Opći podaci o doktorskom studiju

Grafički fakultet, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Fakultet, odnosno GRF), nositelj je poslijediplomskog doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja grafička tehnologija, te provodi postupak za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz tog polja.

Tijekom studija studenti se uvode u znanstveni rad i razvijaju kao znanstveno-istraživački djelatnici. Nastava se temelji djelomično na tradicionalnim predavanjima i proučavanjem literature, no središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje upotrebom alternativnih metoda studija, kao što su timski rad na projektima i istraživački seminari, a sve u skladu s Bolonjskom deklaracijom.

Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu  propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na GRF-u.

Prijedlog programa doktorskog studija «Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda» nastao je na osnovu višegodišnjeg rada, istraživanja i promišljanja, akceptirajući slične programe u Europi i svijetu, uvodeći njihove sadržaje u prijedlog programa te prilagođavajući program specifičnostima hrvatskih potreba.

S obzirom na specifičnost hrvatskog prostora te s obzirom na školovanje na predbolonjskom dodiplomskom, odnosno bolonjskom diplomskom studiju, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je doktorski studij s dva smjera: grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda.
Nastava na studiju traje 3 (tri) godine odnosno 6 (šest) semestara.

Prvi semestar, koji je zajednički za oba smjera, obuhvaća kolegije koji se baziraju na izučavanju temeljnih disciplina neophodnih za znanstveni pristup grafičkoj tehnologiji.
Smjer «Grafičko inženjerstvo», tijekom drugog semestra, nudi veliki izbor kolegija koji izučavaju grafičko inženjerstvo i tehnologije. Studenti mogu odabrati kolegije koji se bave sadržajem vezanim uz grafičke materijale, računalnu pripremu, tiskarske sustave, ambalažu, knjigoveštvo, multimediju ili grafičke komunikacije, ekološke probleme suvremenog društva i grafičke tehnologije, te uz odnose društva, znanosti i grafičke reprodukcije.

Smjer «Oblikovanje grafičkih proizvoda», tijekom drugog semestra, temelji se na povezanosti grafičke tehnologije, grafičke komunikacije i oblikovanja grafičkih proizvoda. Kroz kolegije na smjeru obrađuju se grafički mediji i njihova grafička struktura, teorija i metodologija dizajna, problematika industrijskog dizajna, te funkcija dizajna kao medija komunikacije. Posebno se govori o oblikovanju digitalnog prostora i korisničkog sučelja.

Završetkom doktorskog studija kandidat stječe akademski stupanj doktora znanosti u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija.

Predviđa se, da se većina nastave odvija u prostorijama Grafičkog fakulteta. Tu je studentima za poslijediplomski znanstveni studij na raspolaganju oko 600 m2 uređenog prostora. Većina znanstveno-istraživačke opreme nalazi u prostorijama Grafičkog fakulteta, dok je manji dio opreme dislociran.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT