Hrvatski

Kontakt

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

Ured za međunarodnu suradnju
Getaldićeva 2
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel.: +385(1) 23 71 080 (206)
Fax: +385(1) 23 71 077
URL: http://www.grf.hr
E-mail: iro@grf.hr

Djelatnici

Prodekan za znanost i  međunarodnu suradnju:
dr. sc.  Klaudio Pap,
Tel.: +385(1) 23 71 080 (234)
Fax: +385(1) 23 71 077

ECTS-koordinator:
dr. sc. Katarina Itrić,
Tel.: +385(1) 23 71 080 (263)
Fax: +385(1) 23 71 077
E-mail: katarina.itric@grf.hr

Stručni savjetnik za međunarodnu suradnju:
Ivana Žganjar, dipl.ing.
Tel.: +385(1) 23 71 080 (206)
Fax: +385(1) 23 71 077
E-mail: ivana.zganjar@grf.hr

Radno vrijeme primanja studenata:
Ponedjeljak – Petak 10-12 h

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT